SOLIDWORKS – DimXpert Wymiarów

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – DimXpert Wymiarów

DimXpert Wymiarów to narzędzie dostępne w SOLIDWORKS, które pozwala nam w sposób automatyczny nałożyć wymiary  i tolerancje na modele w środowisku 3D. Narzędzie to możemy wykorzystać w sytuacji, gdy chcemy  przygotować model do konwersji na rysunek lub do użycia w narzędziu TolAnalyst. Pomocne jest ono również podczas pracy w SOLIDWORKS CAM lub CAMWorks przy obróbce z uwzględnieniem tolerancji.