CAMWorks/SOLIDWORKS CAM – Operacje sondy pomiarowej

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

CAMWorks/SOLIDWORKS CAM – Operacje sondy pomiarowej

Operacje próbkowania to najlepsza praktyka dla maksymalizacji wydajności, jakości, możliwości i dokładności obrabiarek.

Standardowe procedury wbudowane w nowoczesne elementy sterujące CNC upraszczają integrację cykli sondy pomiarowej z operacjami obróbki skrawaniem. Próbkowanie obrabiarek może mieć sens na niemal każdym etapie procesu obróbki: ustawienia narzędzi, kontroli w czasie procesu obróbki, identyfikacji części.

Dzięki nowemu CAMWorks 2020 jesteśmy w stanie wprowadzić następujące cykle sondy pomiarowej.

Typ cyklu Opis Cykl Renishaw
Gdy ten cykl zostanie użyty, maszyna zatrzyma się w przypadku kolizji. O9810
Pomiar płaszczyzn lub pozycji XYZ.

 • X+
 • X-
 • Y+
 • Y-
 • Z+
 • Z-
Pomiar pojedynczych płaszczyzn O9811
Pomiar czopa/ kieszeni – Służy do pomiaru czopa lub kieszeni wzdłuż osi XY ruchów pomiarowych wzdłuż osi XY.

O9812
Miara otworu – Służy do pomiaru otworu lub występu za pomocą czterech ruchów pomiarowych wzdłuż osi XY. Podobne do pomiaru otworu, ale z dodatkowymi ruchami, aby uniknąć wysp między punktami pomiarowymi. O9814
Pomiar 3 – punktowy otworu lub czopu. Służy do pomiaru otworu lub wypukłości za pomocą trzech wektorowych ruchów pomiarowych wzdłuż osi XY. O9823

Dodanie operacji sondy to niebywale jeden z największych ułatwień oraz usprawnień w obecnym wydaniu CAMWorks. Opcja ta jest dostępna zarówno we frezowaniu pojedynczych detali jak w całych złożeniach. Operacja ta z łatwością umożliwi nam na dokonanie pomiaru lub ustalenia nowej bazy detalu. W tym artykule skupimy się na omówieniu poszczególnych funkcji oraz zaprezentujemy wykonanie pomiaru na przykładzie.

Operację sondy pomiarowej możemy znaleźć zaraz obok operacji frezarskich. Po zdefiniowaniu odpowiedniej kuleczki pomiarowej, przechodzimy do okna dialogowego operacji.

Pierwsza sekcja dotyczy wyboru mierzonej płaszczyzny do wyboru mamy tutaj pomiar w płaszczyźnie XY oraz pomiar płaszczyzny czołowej Z (1). Sekcja Cykl próbkowania (2) umożliwia na wskazanie sposobu mierzonych ścian. Opcja Automatyczny samodzielnie dokonuje pomiaru wcześniej zaznaczonych ścian. Ponadto możemy zdefiniować takie elementy jak:

 • Automatyczny
 • Pojedyncza ściana
 • Czop prostokątny
 • Kieszeń
 • Dodanie
 • Pogłębienie walcowe
 • Dodanie trzypunktowe
 • Pogłębienie walcowe trzypunktowe

Parametry pomiaru (3)

Odsunięcie – Za pomocą tego parametru można zdefiniować odległość, jaką ma pokonać sonda, aby osiągnąć wyznaczony punkt pomiaru.

Przejście poza – parametr ten służy do wskazywania odległości, jaką ma wykonać sonda poza punktem kontaktowym. Jeśli rzeczywisty punkt na obrabianej części nie jest zgodny z zaprojektowanym elementem, wówczas odległość przesunięcia pomoże sondzie dotknąć rzeczywistej części.

Operacje sondowania umożliwiają nam na aktualizowanie odsunięcia WCS (Bazy detalu), które jest włączone po zaznaczeniu pola wyboru Aktualizuj odsunięcie WCS. (4)

Przesunięcia WCS można ustawić za pomocą jednej z następujących opcji:

Zamocowanie
Użyj tego pola wartości, aby przypisać żądaną wartość przesunięcia

Współrzędna robocza
Ten parametr zostanie włączony tylko wtedy, gdy pole wyboru Aktualizuj odsunięcie WCS jest zaznaczone, a pole wyboru Użyj definicji ustawienia nie jest zaznaczone, np. G54, G55

Współrzędna robocza i podwspółrzędna
Ta metoda jest rozszerzeniem metody współrzędnych roboczych. Przesunięcia mogą mieć różne formaty, takie jak; G54.1, G54 J1, G54 P1.

Użyj definicji ustawienia
Odsunięcia współrzędnych roboczych można zdefiniować globalnie na karcie Odsunięcie w oknie dialogowym Parametry ustawienia części. Opcje na tej zakładce pozwalają określić programowalne przesunięcia współrzędnych roboczych na poziomie konfiguracji części frezowanej, które mają zastosowanie do wszystkich operacji wykonanych z tego ustawienia części frezowanej.

Z Głębokość
Parametry w polu grupy Głębokość Z będą miały zastosowanie tylko wtedy, gdy włączona jest opcja próbkowania w osi X i / lub osi Y. Użyj parametrów w tym polu grupy, aby zdefiniować głębokość Z cyklu sondy.(5)

Domyślna
Gdy ta opcja jest zaznaczona, głębokość Z będzie do powierzchni / krawędzi wybranej w polu listy Wybór elementu do sondowania w tym określonym kierunku (X / Y).

Element
Użyj tej opcji, aby określić element wskazujący głębokość Z. Wybranie tej opcji włącza pole wyboru poniżej listy rozwijanej Głębokość Z. Dokonany wybór (wierzchołek modelu części, punkt szkicu, układ współrzędnych, powierzchnia płaska, krawędź powierzchni) zostanie wyświetlony w polu wyboru.

Po wybraniu tej opcji można wybrać wierzchołek modelu części, punkt szkicu lub układ współrzędnych z obszaru graficznego / drzewa Menedżera operacji SOLIDWORKS jako całość. Alternatywnie możesz wybrać płaską powierzchnię lub krawędź powierzchni z obszaru graficznego jako element.

Punkt początkowy ustawienia
Po wybraniu tej opcji głębokość Z będzie zależała od początku konfiguracji bieżącego ustawienia części. W razie potrzeby można określić przesunięcie, aby zwiększyć lub zmniejszyć głębokość Z, określając wartość Przesunięcie w polu Odległość pod listą rozwijaną Głębokość Z.

Dystans
Ten parametr służy do określania przesunięcia dla głębokości Z. Określ wartości ujemne, aby zmniejszyć głębokość Z, i wartości dodatnie, aby zwiększyć głębokość Z.

Jak wykonać operacje pomiaru sondą oraz jak wygenerować kod na maszynę CNC dowiesz się z poniższego video: