SOLIDWORKS – Zgięcia wyciągnięte po profilach w arkuszu blachy

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Zgięcia wyciągnięte po profilach w arkuszu blachy

Operacja „Zgięcia wyciągnięte po profilach” znajduje się w karcie „Arkusz blachy” lub możemy ją aktywować wybierając Wstaw->Arkusz blachy->Zgięcia wyciągnięte profilach… , co pokazuje poniższy rysunek.

W narzędziu „Zgięcia wyciągnięte po profilach” są do wyboru dwie metody produkcji części z arkusza blachy:

 1. Zagięty

2. Kształtowany

Metoda produkcji „ZAGIĘTY”.

Przy wybranej metodzie „Zagięty” należy pamiętać, że :

 • Jeżeli szkice zostały wykonane na płaszczyznach nierównoległych, to rozłożony model nie będzie posiadał linii zgięć oraz współczynnik K nie zostanie uwzględniony.
 • Szkice muszą być otwarte oraz wykonane za pomocą linii i łuków, nie mogą być splajnami.
 • Wybieranie kursorem myszki szkiców jako profili, polega na wskazaniu szkiców po tej samej stronie.

Jeżeli wskażemy drugi szkic po drugiej stronie powstanie błąd jak na poniższym rysunku.

 • Dostępne opcje fasetowania pozwolą na różne sposoby sterowania ilością zagięć:
  • Tolerancja cięciwy – określa maksymalną odległość pomiędzy łukiem a segmentem liniowym.
  • Liczba zgięć – określa ile zgięć jest stosowanych do każdego przejścia.
  • Długość segmentu – określa maksymalną długość segmentu liniowego.
  • Kąt segmentu – określa maksymalny kąt pomiędzy dwoma przylegającymi segmentami liniowymi.

Dla każdej „różowej kropki” możemy zmienić sposób fasetowania.

 • Jeżeli chcemy, aby w ostrym narożniku powstał łuk, którego promień będzie zależał od ilości zagięć. należy odznaczyć opcję „Odnieś do punktu końcowego”.

Metoda produkcji „Kształtowany”.

Przy metodzie „Kształtowany” należy pamiętać, że

 • Szkice mogą powstać na nierównoległych płaszczyznach, ponieważ powstały element nie będzie wykonywany giętarką i nie wskazujemy naddatku materiału oraz promienia zgięcia.
 • Szkice muszą być otwarte, nie mogą posiadać ostrych narożników i w przeciwieństwie do metody „Zagięty” mogą też być splajnami.
 • Wybieranie kursorem myszki szkiców jako profili odbywa się tak samo, jak opisałem przy metodzie produkcji „Zagięty”.
 • Aby skorzystać z opcji „Kontrola linii zgięcia” i w rozłożonym modelu były widoczne linie zgięcia, należy utworzyć odpowiednio zdefiniowane szkice, co pokazuje poniższy rysunek.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco artykułów, które pojawiają się na naszym blogu technicznym oraz do odwiedzenia naszej strony https://solidexpert.com .

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt  +48 12 626 06 00.