DraftSight – Problem z uruchomieniem programu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight – Problem z uruchomieniem programu

DraftSight, mimo swojej rozbudowanej funkcjonalności, jest programem posiadającym niewielkie wymagania systemowe. Nie obciąża zasobów komputera i w porównaniu z innymi narzędziami CAD 2D zajmuje stosunkowo niewiele miejsca na dysku.

Zdarza się jednak, że mimo niedużych wymagań pojawią się trudności z uruchomieniem programu. Na szczęście w większości przypadków przeciwności można pokonać bardzo łatwo i wystarczy dosłownie kilka minut (a czasem wręcz kilka kliknięć), aby DraftSight ponownie uruchamiał się bez przeszkód.

Przyczyny problemów z uruchomieniem można podzielić na dwie grupy:

 • Kwestie związane z licencją.
 • Kwestie techniczne (programowe i sprzętowe).

Niniejszy artykuł prezentuje rozwiązania na najczęstsze problemu z obu kategorii.

1. Brak licencji: DraftSight nie jest dostępny do aktywacji

Problem:

Podczas próby aktywacji pojawia się komunikat:

Aktywacja produktu SOLIDWORKS: DraftSight nie jest dostępny do aktywacji.

Przyczyna:

Niewłaściwy rodzaj instalacji dla pakietu DraftSight Enterprise lub Enterprise Plus.

Rozwiązanie:

Należy odinstalować program i ponownie zainstalować go używając opcji SolidNetWork License (SNL), zgodnie z instrukcją w artykule: Instalacja i aktywacja DraftSight Enterprise i Enterprise Plus

2. Brak licencji: Nie można uzyskać aktywacji licencji sieciowej

Problem:

Podczas próby uruchomienia pojawia się komunikat:

Nie można uzyskać aktywacji licencji sieciowej, proszę się skontaktować z administratorem sieci. Dla aktywacji standalone odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację.

Przyczyna:

 • Przypadek 1: Brak dostępnych licencji (wszystkie licencje są w użyciu).
 • Przypadek 2: Brak łączności z komputerem serwera licencji.
 • Przypadek 3: Zablokowane porty na komputerze serwera licencji.
 • Przypadek 4: Błędny plik na dysku C:.

Rozwiązanie:

 • Przypadek 1: Zwolnienie licencji na innym komputerze przez zamknięcie na nim programu. Stan licencji można śledzić w menedżerze licencji – programie SolidNetWork License Manager Client.

 • Przypadek 2: Komputery muszą znajdować się w tej samej sieci lub mieć połączenie przez VPN. Łączność można sprawdzić m.in. przez wiersz poleceń wpisując polecenie ping <nazwa lub IP serwera licencji>. Jeśli na zapytanie zostanie wyświetlona informacja o braku możliwości odnalezienia komputera, problem należy zgłosić do administratora sieci.

Pomocne tutaj może być także dodanie nazwy komputera i jego IP do tzw. pliku hosts.

Szczegóły w artykule: Dodanie IP serwera SNL do pliku Hosts

 • Przypadek 3: Do komunikacji klient-serwer w przypadku licencji DraftSight używane są domyślnie porty 25734 i 25735. Jeżeli komputery łączą się ze sobą, a mimo to licencja nie jest pobierana należy odblokować oba porty na serwerze licencji (tj. komputerze, na którym zainstalowany jest program SolidNetWork License Manager Server).
 • Przypadek 4: Na dysku C: w głównym katalogu znajduje się plik Program (bez rozszerzenia). Po usunięciu tego pliku lub zmianie jego nazwy SolidNetWork License Manager będzie w stanie poprawnie przydzielić licencję. Plik może zostać utworzony w wyniku błędu różnych aplikacji poza wiedzą i kontrolą użytkownika komputera.

3. Licencja dostępna, program nie uruchamia się

Problem:

Przy próbie otwarcia programu pojawia się na chwilę ekran startowy DraftSight. Gdy znika, program nie jest uruchamiany, nie pojawia się żaden komunikat błędu.

Przyczyna:

 • Przypadek 1: Uszkodzone lub nieprawidłowe pliki na profilu użytkownika.
 • Przypadek 2: Błąd sterowników karty grafiki.

Rozwiązanie:

 • Przypadek 1: Wykonanie resetu ustawień DraftSight przez zmianę nazwy (lub usunięcie) odpowiedniego folderu programu na koncie użytkownika:

1. Otworzenie folderu C:\Users\<użytkownik>\Appdata – można to zrobić klikając przycisk Start i wpisując %appdata%

2. Zmiana nazwy folderu „DraftSight” na np. „DraftSight_kopia” – folder „DraftSight” zostanie odtworzony przy kolejnym uruchomieniu programu.

Uwaga – w takim przypadku program uruchomi się z domyślnymi ustawieniami. Możliwa jest próba stopniowego przywracania ustawień przez kopiowanie podkatalogów z utworzonej kopii do nowego, automatycznie utworzonego folderu. Tylko w ten sposób – metodą eliminacji – możliwe będzie odnalezienie plików powodujących awarię programu.

Pliki ustawień mogą zostać naruszone w wyniku nieprawidłowego zamknięcia DraftSight lub, w rzadkich przypadkach, nawet podczas aktualizacji Windows.

 • Przypadek 2: Uaktualnienie sterowników karty grafiki z poziomu Menedżera Urządzeń lub pobranie sterowników karty ze strony producenta i ich instalacja/reinstalacja.
  1. Otwarcie okna Menedżer Urządzeń w systemie Windows.
  2. Rozwinięcie pozycji Karty graficzne.
  3. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kartę grafiki i wybranie Aktualizuj.

Jeśli nie przyniesie to rezultatu (lub pojawi się informacja, że system posiada już aktualne sterowniki), konieczne będzie pobranie sterowników ze strony producenta.

W przypadku korzystania również z programu SOLIDWORKS, zalecane będzie w pierwszej kolejności sprawdzenie czy istnieje dedykowany sterownik graficzny do naszej karty graficznej, więcej informacji w artykule: Aktualizacja systemu Windows – problem z wydajnością SOLIDWORKS i kartą graficzną.

Aktualizacja systemu Windows – problem z wydajnością SOLIDWORKS i kartą graficzną

 Pakiety DraftSight a wsparcie techniczne

Należy pamiętać, że istnieje aż 5 wersji pakietów DraftSight (szczegółowo opisane na stronie poświęconej programowi). Należy pamiętać, że wsparciem resellera i pośrednio producenta objęte są tylko wersje Enterprise i Enterprise Plus z aktywną subskrypcją. Dla pakietów Standard, Professional i Premium pomoc ograniczona jest do instalacji oraz aktywacji i świadczona jest bezpośrednio przez producenta programu.

Jak zdiagnozować ewentualny problem?

Jeśli posiadasz DraftSight Enterprise lub Enterprise Plus z aktywną subskrypcją, problem należy zgłosić na Helpdesk SOLIDEXPERT, dołączając do zgłoszenia wszystkie niezbędne informacje, tj.:

 1. Raporty DrafSight – zawartość katalogu:
  C:\Users\mkasprzak\AppData\Roaming\DraftSight\Crash Logs
 2. Informacje o systemie – plik .info ze szczegółowymi informacjami, zapisany z okna informacji (Start > Informacje o systemie).
 3. Dziennik zdarzeń systemu Windows zgodnie z tą instrukcją: Jak pobrać dziennik zdarzeń aplikacji w Windows?

Należy pamiętać, że aby program działał stabilnie spełnione muszą być wszystkie wymagania techniczne. Aktualne wymogi odnaleźć można na stronie https://draftsight.solidexpert.com/.