3DEXPERIENCE Project Planner dla SOLIDWORKS

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

3DEXPERIENCE Project Planner dla SOLIDWORKS

3DEXPERIENCE Project Planner to rola na Platformie 3DEXPERIENCE, która jest przeznaczona dla użytkowników SOLIDWORKS i innych członków zespołu do zarządzania projektami.

Project Planner pozwala na planowanie zespołowe dla wszystkich użytkowników biznesowych poprzez proste, wspomagane, iteracyjne planowanie, wykonywanie i monitorowanie projektów. Łączy członków zespołu poprzez elastyczne i oparte na współpracy podejście. Innowacyjny silnik automatycznie optymalizuje harmonogram, aby dotrzymać kluczowych etapów i terminów dostaw.

Korzystanie z aplikacji do planowania projektu dostępnej w SOLIDWORKS umożliwia użytkownikom:

  • Tworzenie, modyfikacje i aktualizacje informacji o projekcie bezpośrednio z interfejsu SOLIDWORKS.
  • Połączenie danych projektowych SOLIDWORKS z zadaniami z projektu, aby uniknąć marnowania czasu na wyszukiwanie informacji o produkcie w celu wykonania przypisanej pracy.

Spójrz na rolę Project Planner w akcji na poniższym filmie:

Korzyści z planowania projektu na platformie 3DEXPERIENCE

Project Planner umożliwia użytkownikom 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS:

  • Przyspieszenie czasu „od pomysłu do realizacji”
  • Poprawienie produktywności zespołu
  • Bezpieczną współpracę z członkami zespołu
  • Dodawanie załączników i rezultatów z zadaniami do przeglądu przez członków zespołu
  • Definiowanie zakresu projektu, harmonogramu, minimalny-maksymalny czas trwania zadania, kamienie milowe
  • Automatyczne planowanie, optymalizowanie działań i zasobów
  • Powiadomienia w czasie rzeczywistym
  • Dostęp w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem chmury

Przypadki użycia programu Project Planner

Project Planner może być używany przez Twój zespół do wykonywania następujących zadań związanych z zarządzaniem projektami:

Rozwój produktu i marketing

Project Planner obsługuje różnorodne działania biznesowe, które korzystają z planu do zorganizowania i wykonania. Użytkownicy mogą elastycznie definiować zadania i harmonogramy zgodnie ze swoimi potrzebami, a następnie śledzić pracę aż do ich zakończenia. Dzięki możliwości kojarzenia zadań z aktualnymi danymi produktu, Project Planner wyróżnia się w dostarczaniu projektów opartych na informacjach projektowych.

Zarządzanie projektami i analityka

Widok podsumowania programu Project Planner oferuje wgląd w czasie rzeczywistym w różne aspekty projektu. Widoki obejmują stan wykonanych zadań czy zadań spóźnionych lub ze zbliżającym się terminem realizacji czy poziom osiągnięcia kamieni milowych.

Planowanie i alokacja zasobów

Dzięki Project Planner użytkownicy mogą uzyskać oszacowanie wykorzystania zasobów w stosunku do czasu projektu. Pomaga to zespołom w ocenie obciążonych użytkowników z oczekującymi zadaniami. Jeśli członkowie skojarzą produkty dostarczane ze swoimi zadaniami, na wykresie zostanie wyświetlona liczba produktów, które są na różnych etapach ukończenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości Platformy 3DEXPERIENCE, napisz do nas na biuro@solidexpert.com lub wejdź na stronę: https://solidexpert.com/platforma-3dexperience/