Smap3D Plant Design – narzędzie do projektowania instalacji rurowych

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Smap3D Plant Design – narzędzie do projektowania instalacji rurowych

Smap3D daje możliwość połączenia wszystkich etapów tworzenia rurociągu, od schematu technologicznego, poprzez stworzenie modelu 3D, aż do automatycznego wygenerowania rysunków izometrycznych. Praca przy pomocy pełnego pakietu oprogramowania Smap3D Plant Design obejmuje poniższy diagram. Taka automatyzacja zdecydowanie usprawnia proces tworzenia instalacji rurowych.

Pełny Pakiet Smap3D Plant Design zawiera następujące moduły:

 • P&ID – aplikację służącą do projektowania schematów ideowych rurociągów
 • Smap3D Piping – występuje w formie dodatku do programu SOLIDWORKS, jest w pełni z nim kompatybilny i służy do modelowania rurociągów w przestrzeni 3D
 • Smap3D Isometric – program działający na podstawie modelu 3D rurociągu, gdzie za pomocą paru kliknięć można automatycznie wygenerować rysunek izometryczny całego rurociągu w oparciu o dane ze Smap3D Piping

W sprzedaży dostępne są podobnie jak w przypadku SOLIDWORKS licencje stanowiskowe i sieciowe w zależności od naszych potrzeb. Poniżej wykres przedstawiający jakie warianty możemy wybrać.

Moduł P&ID

Smap3D P&ID może działać bez udziału SOLIDWORKS, więc schematy w tym programie mogą tworzyć osoby odpowiadające za schemat technologiczny, a niekoniecznie mający wiedzę z zakresu projektowania 3D. Pozwala to podzielić pracę między różne osoby w firmie i zautomatyzować proces tworzenia instalacji rurowych.

 • Inteligentne i bogate w funkcjonalności narzędzie dla inżynierów procesowych
 • Bogata biblioteka symboli oraz możliwość importu/tworzenia nowych
 • Inteligentne projektowanie oraz narzędzia weryfikujące projekt
 • Generowanie raportów, list materiałowych i innych niezbędnych dokumentów projektowych

Moduł Piping

W interfejsie SOLIDWORKS możemy na podstawie wcześniej utworzonego schematu P&ID tworzyć model 3D rurociągu. Obecna lista komponentów i rur ze schematu usprawnia proces projektowania, jednocześnie zapewnia swobodę nie narzucając nam konkretnego miejsca w przestrzeni 3D. Jest to szczególnie przydatne gdy nasza instalacja ma się wpasować i współpracować z już istniejącymi elementami np. na hali produkcyjnej.

 • Praca na podstawie utworzonego schematu P&ID za pomocą funkcji „To-Do list”
 • Szybkie rozmieszanie komponentów w przestrzeni 3D
 • Wysoka automatyzacja pracy
 • Praca na podstawie dołączonych bibliotek oraz możliwość tworzenia własnych
 • Zaawansowane funkcje np. generowanie izolacji, redukcji, przerw na spoiny oraz wiele innych
 • Wsparcie dla nieokrągłych profili np. korytka na kable, przewody wentylacyjne
 • Rysunki tworzone w SOLIDWORKS na podstawie złożenia i części wraz z listą materiałową zawierającą długości poszczególnych rur.

Moduł ISO

Występuje w pakiecie PipingISO, ponieważ rysunek izometryczny musi być zbudowany na podstawie istniejącego modelu 3D. Po zakończeniu modelu 3D klikamy w przycisk w lewym górnym rogu, który odpowiada za utworzenie rysunków izometrycznych wszystkich połączeń występujących w projekcie.

Uruchamiany jest dodatek do tworzenia izometryków:

Po kliknięciu <Finish> otrzymujemy gotowe rysunki izometryczne w formacie *.dxf lub *.slddrw z opcją wygenerowania pliku *.pcf.

 • Automatyczne tworzenie rysunków izometrycznych
 • Możliwość dostosowania szablonów do potrzeb firmy
 • Listy materiałowe, listy elementów ciętych
 • Wyjściowe formaty DXF i SLDDRW

Smap3D to narzędzie, które pozwala tworzyć projekt rurociągu od A do Z. Czy nie usprawniłoby pracy także w Twojej firmie?

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany dodatkiem, zapraszamy do kontaktu: tel. 12 626 06 00 | office@solidexpert.com