Tworzenie list wyboru dla kart w SOLIDWORKS PDM

HomeZarządzanie

Tworzenie list wyboru dla kart w SOLIDWORKS PDM

SOLIDWORKS PDM: Listy dla kart

W narzędziu administracyjnym SOLIDWORKS PDM istnieje możliwość tworzenia oraz zarządzania listami wyboru dla kart. Listy te mogą być wielokrotne używane na wielu kartach, a ich modyfikacja powoduje wprowadzenie zmian we wszystkich polach wyboru, gdzie listy zostały wykorzystane.

Aby utworzyć nową listę należy prawym przyciskiem myszy kliknąć na ikonę Listy (dla kart) po czym wybrać polecenie Dodaj nową.

Następnie w oknie edycji listy należy nadać jej nazwę oraz wybrać typ danych, z których lista będzie czerpać. Mamy do wyboru jeden z trzech typów danych:

  • Tekst
  • Tekst z aliasem
  • Z bazy SQL

W wypadku listy opartej na tekście w polu danych wypisujemy wartości po jednej w każdym wierszu, jak na poniższym zrzucie z ekranu. Znajdą się one później na liście znajdującej się na utworzonej karcie.

Jeżeli wybierzemy typ danych „tekst z aliasem” w polu danych należy wypełnić dwie kolumny. Wyświetlaną wartość, która znajdzie się w liście wyboru i którą widzi użytkownik podczas uzupełniania listy oraz odpowiadający jej alias, który jest wartością zapisywaną w zmiennej w środowisku PDM.

Listę opartą na bazie danych SQL należy uzupełnić poleceniem (kwerendą) SQL, za pomocą którego zostanie zaczytana wartość listy z bazy danych. Następnie należy uzupełnić adres serwera, nazwę bazy danych SQL, wprowadzić poświadczenia oraz określić interwał odświeżania listy. Na poniższym zdjęciu przykładowe dane wprowadzane podczas tworzenia listy z bazy danych SQL.