TOP 10 nowości SOLIDWORKS Simulation 2018

HomeRozwiązaniaObliczenia

TOP 10 nowości SOLIDWORKS Simulation 2018

W portfolio rozwiązań SOLIDWORKS znajdziemy również rozwiązana wspierające tzw. obliczenia inżynierskie. Do wspomnianych rozwiązań zaliczamy tutaj: SOLIDWORKS Simulation, SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Motion oraz SOLIDWORKS Plastics. Poniżej znajdziecie TOP 10 nowości jakie zostały wprowadzone w tym obszarze w wersji SOLIDWORKS 2018.

 

1. BADANIE TOPOLOGII
(SIMULATION PROFESSIONAL)

 • Optymalizacja kształtu konstrukcji w oparciu o wyznaczone cele dotyczące masy.
 • Uwzględnienie ograniczeń dotyczących możliwości produkcyjnych i sztywności w celu projektowania wykonalnych komponentów.
Korzyści

Wyszukiwanie nowych i innowacyjnych rozwiązań dla minimalnej masy w projekcie oraz symulacjach.

 

 

2. POWIERZCHNIA SWOBODNA
(Flow SIMULATION)

 • Rozwiązywanie problemów dotyczących przepływu, w których występuje kontakt płynu i gazu — na przykład w kanałach, na morzu lub rzece, podczas napełniania albo opróżniania zbiorników.
Korzyści

Łatwiejsze rozwiązywanie złożonych problemów przepływu umożliwiające zapewnienie odpowiedniej wydajności produktu.

 

 

3. ŁATWA KONFIGURACJA SYMULACJI ZŁOŻENIA (SIMULATION)

 • Konfigurację symulacji można zaimportować z części do analizy złożenia.
  Szybkie i łatwe ponowne wykorzystywanie złożonych siatek i materiałów.
Korzyści

Szybsza analiza złożeń

 

 

4. ŁĄCZENIE TRZECH I WIĘCEJ POWIERZCHNI PRZY UŻYCIU UDOSKONALONEGO POŁĄCZENIA SWORZNIOWEGO (SIMULATION)

 • Używanie danych siatki jak powierzchni lub geometrii bryłowej.
 • Konwertowanie brył lub geometrii powierzchni na siatkę.
 • Bezpośrednie wykonywanie na siatce operacji takich jak wycinanie, cięcie powierzchnią, wykrywanie przenikania, łączenie, przecinanie, podzielenie, przenoszenie/kopiowanie itp.
Korzyści

Uproszczona analiza najważniejszych, stosowanych powszechnie procesów montażu.

 

 

5. UPROSZCZONY I ZAUTOMATYZOWANY TOK PRAC TWORZENIA SIATKI (PLASTICS)

 • Zaprojektowany od nowa proces tworzenia siatki: bardziej intuicyjne tworzenie siatki przy użyciu automatycznych narzędzi i elementów sterujących siatki.
Korzyści

Łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia siatki umożliwiające szybkie uzyskanie dokładnych wyników.

 

 

6. UPROSZCZONA DOMENA ANALIZY DZIĘKI FUNKCJI OKRESOWOŚCI SEKTORÓW (FLOW SIMULATION)

 • Uproszczona analiza i szybsze rozwiązywanie problemów w przypadku geometrii o powtarzalnej strukturze obrotowej, bez obniżania dokładności.
Korzyści

Przyspieszenie i uproszczenie analizy przepływu bez obniżania dokładności.

 

 

7. ZAKTUALIZOWANY SOLVER ADAMS (MOTION)

 • Zaktualizowany solver ruchu działa szybciej i bardziej niezawodnie, a przy tym oferuje wyższą jakość.
Korzyści

Wyższa jakość symulacji ruchu.

 

 

8. UDOSKONALONE WYKRYWANIE PUNKTÓW OSOBLIWYCH NAPRĘŻEŃ

 • Lokalizowanie i badanie punktów osobliwych naprężeń (punktów aktywnych) w obszarach kontaktu i narożnikach niewklęsłych.
Korzyści

Wykrywanie i badanie punktów osobliwych naprężeń umożliwia przyspieszenie procesów analizy oraz projektowania.

 

 

9. NOWE WYKRESY WYNIKÓW (PLASTICS)

 • Wyniku symulacji Gęstość po zakończeniu analizy Pack można użyć w celu dokonania oceny skuteczności etapu dopakowania.
  Narzędzie pomiarowe Wypaczenie wyświetla teraz wartość kurczenia (odległość pomiędzy dwoma węzłami odniesienia), zarówno jako wartość bezwzględną (dR), jak i wartość procentową (dR[%]).
Korzyści

Łatwe do zrozumienia wyniki przewidywania dla komponentu w stanie „uformowanym”.

 

 

10. PRZEWIDYWANIE HAŁASU (FLOW)

 • Analiza przepływu umożliwia obecnie analizowanie zależnych od czasu danych dotyczących ciśnienia w celu przewidywania hałasu.
Korzyści

Obliczanie i minimalizowanie hałasu.