Używanie własnych tabel zgięć i grubości dla arkuszy blach SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Używanie własnych tabel zgięć i grubości dla arkuszy blach SOLIDWORKS

SOLIDWORKS pozwala nam na tworzenie własnych tabeli zgięć i grubości dla arkuszy blach, w których znajdą się informacje nt. naddatku, ubytku czy współczynnika K.

Zanim przejdziemy do definiowania własnych tabeli, należy odnaleźć lokalizację, w której SOLIDWORKS je przechowuje. W tym celu należy przejść do opcji -> opcje systemu -> lokalizacje plików i z tego miejsca wybrać z rozwijalnej lisy pozycję tabela zgięć arkusza blachy, dla której odczytamy lokalizację. Następnie postępujemy analogicznie, z tą różniąca, że z rozwijalnej listy odczytujemy lokalizację tabeli grubości arkusza blachy.

2017-06-23_08h16_07

TABELA ZGIĘĆ

Do stworzenia własnej tabeli zgięć można wykorzystać już przygotowane domyślne tabele, które znajdują się w lokalizacji:
Folder instalacyjny\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\polish\Sheetmetal Bend Tables. Na postawie tego szablonu możemy zdefiniować własne wartości w tabeli.

UWAGA! Dla każdej grubości należy utworzyć osobną tabelę w ramach jednego arkusza Excel.

2017-06-23_10h17_52

W celu wykorzystania przygotowanej przez nas tabeli, klikamy w drzewie operacji na arkusz blachy i edytujemy operację.

2017-06-23_09h31_45

Następnie pod pozycją naddatek materiału wybieramy z listy tabela zgięć i klikając przycisk przeglądaj wskazujemy naszą tabelę. Wskazana tabela zgięć będzie kontrolować tylko naddatek materiału, ubytek lub współczynnik k. Grubość oraz promień zgięcia wprowadzamy ręcznie już sami.

2017-06-23_10h10_34

TABELA GRUBOŚCI

W celu stworzenia własnej tabeli grubości, tak jak w przypadku tabeli zgięć, najlepiej jest użyć gotowych tabel, które znajdują się w lokalizacji:
Folder instalacyjny\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\polish\Sheet Metal Gauge Tables. 

UWAGA! W przypadku tabeli grubości dla każdego materiału należy utworzyć osobny arkusz Excel, zaś dla każdej grubości potrzebne jest utworzenie osobnej tabeli w ramach jednego arkusza Excel.

2017-06-23_10h16_55

Aby wykorzystać przygotowane tabele klikamy w drzewie operacji na arkusz blachy i edytujemy operację.

2017-06-23_09h31_45

Następnie zaznaczamy opcję użyj tabeli grubości i wybieramy utworzoną przez nas tabelę grubości.  Następnie wybieramy grubość i promień zgięcia.

2017-06-23_10h13_24