System KKS w Smap3D P&ID

HomeRozwiązaniaDodatki

System KKS w Smap3D P&ID

Zapraszam do lektury poniższego artykułu, w którym znajdą Państwo odpowiedź jak możemy zautomatyzować oznaczanie elementów na dużych schematach technologicznych.

Co to system KKS i w jakim celu powstał?

W celu usprawnienia pracy podczas procesu tworzenia instalacji powstał w Niemczech system KKS (stąd nazwa: Kraftwer – Kennzeichen – System), ujednolicony sposób nazywania linii oraz znajdujących się na nich urządzeń. Projektowanie dużego rozmiaru obiektów takich jak elektrownie czy elektrociepłownie wymaga współpracy wielu osób, do czego niezbędna jest możliwość łatwej komunikacji między nimi. System KKS stał się bardzo popularny w całej Europie i jest także stosowany poza nią.

Aplikacja Smap3D P&ID pozwala nam stworzyć schemat instalacji, a także inne ważne elementy całego projektu takie jak listy materiałowe czy legendy symboli. Dodatkowo do pliku projektu możemy wczytać plik z oznaczeniami stosowanymi w naszym przedsiębiorstwie. Można zrobić to bezpośrednio podczas zakładania projektu lub później poprzez Reference designations:

Mamy tutaj możliwość wczytania plików dla 3 osobnych aspektów: Funkcja, Lokalizacja i Produkt, które złożą się na nazwę symbolu, który umieścimy na naszym schemacie:

Przykładowy plik dostarczony przez producenta Smap3D otwarty w programie Excel:

Przed wczytaniem oznaczeń musimy zadbać o sposób importu i późniejszego wyświetlania nazw:

Po wczytaniu plików, okno z Reference designations wygląda następująco:

Teraz podczas tworzenia nazwy symbolu, wybieramy poszczególne aspekty budujące nazwę symbolu na schemacie:

Jednorazowe utworzenie pliku Excel pozwoli nam używać oznaczeń KKS w każdym projekcie do jakiego taki plik wczytamy. W razie potrzeby do każdego projektu możemy dopisać oznaczenia ręcznie.

Dzięki używaniu systemu KKS w obrębie przedsiębiorstwa zapewniamy jednakowy standard dla wszystkich pracowników, dzięki czemu wszystkie firmowe projekty będą zawierały taką samą ilość informacji oraz zapobiegnie to błędom na rysunkach i tabelach materiałów, które tworzone są automatycznie. Więcej informacji na temat Smap3D P&ID znajdą Państwo tutaj:

Smap3D P&ID – projektowanie schematów rurociągów