Wyciągnięcie po profilu w SolidWorks

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Wyciągnięcie po profilu w SolidWorks

SolidWorks w swoim zanadrzu ma wiele różnych operacji, za pomocą których możemy tworzyć modele 3D z wcześniej przygotowanego przez nas szkicu.  Jedną z takich operacji jest wyciągnięcie po profilu. Jak z niej korzystać odpowiedź znajdziecie w filmie.