SOLIDWORKS PDM – Określenie zakresu poprawy dokumentacji technicznej w obiegu dokumentacji w PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Określenie zakresu poprawy dokumentacji technicznej w obiegu dokumentacji w PDM

W przypadku weryfikacji dokumentacji technicznej (sprawdzanie, zatwierdzanie) nie rzadko zdarza się sytuacja cofnięcia dokumentacji do poprawy wraz z opisaniem zmian, które należy nanieść.

Posłużmy się następującym przykładem, gdzie obieg dokumentacji wygląda następująco.

Konstruktor w stanie „Edycja” tworzy i modyfikuje dokumentację, którą finalnie przekazuje do sprawdzenia (przejście „Wyślij do sprawdzenia”).

Następnie osoba sprawdzająca stwierdza nieprawidłowości i cofa konstruktorowi dokumentację do poprawy. Przy zmianie stanu jest możliwość wprowadzenia notatki, w której zawarte będą informacje dotyczące wymaganych korekt.

Natomiast czasem tekstowa notatka nie jest wystarczająca. W takiej sytuacji można np. posłużyć się adnotacjami z wykorzystaniem aplikacji eDrawings.

Po cofnięciu konstruktorowi dokumentacji do poprawy w/w adnotacje będą widoczne w programie SOLIDWORKS, gdzie adnotacje można również ukryć czy finalnie usunąć (spod prawego przycisku myszy).

Aby osoba sprawdzająca mogła nanieść adnotacje na plikach SOLIDWORKS (rysunkach 2D, jak również modelach 3D) w aplikacji eDrawings musi mieć uprawnienie do edytowania plików w stanie oczekiwania na akceptację.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: pomoc@solidexpert.com