Używanie operatorów podczas wyszukiwania plików w SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązania

Używanie operatorów podczas wyszukiwania plików w SOLIDWORKS PDM

Do wyszukiwania plików w SOLIDWORKS PDM przydatne są operatory służące do tworzenia podstawowych zależności pomiędzy wpisywanymi hasłami. Poniżej znajduje się tabela z operatorami oraz ich opisem. Skorzystaj z nich, a wyszukiwanie stanie się szybsze i bardziej efektywne. Zaprezentowane operatory działają w systemie SOLIDWORKS PDM od wersji 2020.

 

Operator

Opis

Formuły

OR

Wyszukuje wszystkie pliki zawierające ‘hasło1’ LUB ’hasło2’ w wybranej właściwości

hasło1 OR hasło2

OR:hasło1 hasło2

NOT’

Wyszukuje pliki nie zawierające hasła ‘hasło1’ w wybranej właściwości NOT: hasło1

AND

Wyszukuje pliki spełniające zadane warunki ‘hasło1’ ORAZ ‘hasło2’ w wybranej właściwości

hasło1 AND haslo2

AND:hasło1 hasło2

spacja

Spacja działa w taki sam sposób, jak operator AND hasło1 hasło2

*

Gwiazdka odpowiada symbolom wieloznacznym. Wpisując ‘123*’ wyszukane zostaną wszystkie pliki zaczynające się od 123. (Możemy łączyć go z innymi operatorami np. ‘123* OR 345*’)

123*

*123

 

Kolejność, w której wpiszemy hasła, nie ma znaczenia. Przykład: formuła „backup AND instructions” wyszuka zarówno plik „backup instructions 2022.doc”, jak i „instructions for backup in 2022.doc”.

Poniższy film przedstawia wykorzystanie operatorów:

Aktualne informacje o operatorach znajdziesz również na SOLIDWORKS HELP. Pamiętaj, aby podczas przeglądania strony pomocy zwrócić uwagę na wersję oprogramowania, której dotyczy dokumentacja.