SOLIDWORKS CAM/CAMWorks – Wpływ parametrów na jakość powierzchni – operacja Poziom Z

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

SOLIDWORKS CAM/CAMWorks – Wpływ parametrów na jakość powierzchni – operacja Poziom Z

Jedną z pierwszych operacji 3 osiowych, z którą ma do czynienia użytkownik SOLIDWORKS CAM lub CAMWorks to Poziom Z. Operacja ta ma zastosowanie przede wszystkim dla kształtów o stromych ścianach. Rzadziej wykorzystywana jest do obróbki płaskich czy blisko płaskim powierzchniom.

Parametry, które przede wszystkim wpływają na jakość obróbki znajdują się na zakładce Poziom Z. W tym artykule skupię się na jednej sekcji, a mianowicie Parametrach głębokości.

Mamy dwa Typy skrawania:

Poziom Z – w tym typie skrawania ścieżki są generowane poziomo, podążając za geometrią własności obrabianej, schodząc krok po kroku w dół własności

Helikalnie – pozawala na wygenerowanie ścieżek, które również podążają za własnością obrabianą, ale zejście jest helikalne.

Rys. 1. Poziom Z.

Rys. 2. Typ skrawania Poziom Z.

Rys. 3. Helikalnie.

Rys. 4. Typ skrawania Helikalnie.

Następny parametr Metoda wpływa na sposób określania ilości przejść narzędzia i dokładność wykonania obróbki.

Stały – ścieżki będą generowane na odpowiednich poziomach ustalając wysokość skrawania i ilość równych ostatnich przejść dla Typu skrawania Poziom Z. Jeżeli typ skrawania to Helikalnie, wówczas będzie można ustalić dodatkowy parametr – Maksymalnego kąta zejścia

Wysokość nierówności – w tej opcji ustawiamy maksymalną wysokość między detalem docelowym, a pozostałością po skrawaniu.

Rys. 5. Wysokość nierówności.

Parametry Minimalna i maksymalna wielkość skrawania są dostępne, gdy wybierzemy Metodę na Wysokość nierówności. Określają one maksymalną i minimalną głębokość skrawania na jedno przejście.

Im mniejszy parametr Wysokość nierówności, tym mniejsza chropowatość powierzchni obrabianej (Rysunek 6). Dla obróbki powierzchni, gdzie strome ścianki przechodzą w bardziej płaskie, najlepszym rozwiązaniem będzie użycie tej metody, ponieważ jesteśmy w stanie na każdym fragmencie powierzchni utrzymać wysokość nierówności, a co za tym idzie panować nad chropowatością. Dla obróbki za pomocą frezowania przyjmuje się przedział chropowatości jaki możemy osiągnąć: Ra 80 – Ra 2.5 (od zgrubnej obróbki, do obróbki wykończeniowej)

Rys. 6. Wpływ parametru na jakość powierzchni.

Po wybraniu Metody na Wysokość nierówności, pojawia się dodatkowe okienko – Dodaj przejścia ścieżki w Z. Ta opcja powoduje dopasowanie wielkości skrawania tak, aby dodać ścieżki do obróbki płaskich regionów, zachowując odpowiedni naddatek ustawiony w sekcji Wykończenie powierzchni.

Rys. 7. Dodaj przejścia ścieżki w Z.

Podsumowując, aby otrzymać pożądaną jakość powierzchni obrabianej należy odpowiednio zagęścić ilość ścieżek lub bezpośrednio podać wartość Wysokość nierówności, która bezpośrednio wpływa na chropowatość powierzchni.