SOLIDWORKS PDM – Odniesienia niestandardowe

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Odniesienia niestandardowe

Tworzenie odniesień niestandardowych w SOLIDWORKS PDM

W systemie SOLIDWORKS PDM możemy ręcznie tworzyć referencje pomiędzy plikami. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy powiązać ze sobą pliki inne niż CAD, np. gdy chcemy spiąć kartę projektu ze strukturą plików CAD, mamy do czynienia ze starą, zeskanowaną dokumentacją czy chcemy dołączyć wiadomość e‑mail do innego pliku.

PDM jest idealnym miejscem do odwzorowania zagnieżdżonej struktury plików, gdy do dyspozycji mamy tylko skany rysunków. Dla przykładu – zeskanowano dokumentacje rysunkową projektu. Projekt zawiera 9 różnych plików, dla każdego pliku zeskanowano odpowiadający mu rysunek. Pliki zapisano do katalogu wewnątrz PDM i uzupełniono ich opisy:

Teraz chcemy ręcznie utworzyć odniesienia między plikami, tak aby ich struktura odpowiadała rzeczywistemu projektowi. Plik A-0000001 to główne złożenia; A-0000002 i A-0000006 to podzłożenia; A-0000003, A-0000004 i A-0000005 to komponenty podłożenia A-0000002; a A-0000008 i A-0000009 to komponenty głównego złożenia A-0000001.

Aby ręcznie dodać odniesienia musimy:

  1. Upewnić się, że wszystkie pliki, do których będziemy wklejać odniesienia (w naszym przypadku główne złożenie oraz 2 podzłożenia) są wyewidencjonowane,
  2. Zaznaczyć pliki komponentów głównego złożenia i podzłożeń (A-0000002, A-0000006, A‑0000008 oraz A-0000009) i je skopiować,
  3. Zaznaczyć plik głównego złożenia prawym przyciskiem myszy i z listy wybrać Wklej jako odniesienie,

4. Pojawi się okno, w którym możemy zdecydować czy wklejany komponent znajdzie się na Liście Materiałowej (BOM) i jeśli tak – to jaka ma być ilość wklejonych komponentów.

5. Analogicznie postąpimy w przypadku podzłożeń. Po dokonaniu modyfikacji zaznaczymy główne złożenie i przejdźmy do zakładki Zawartość:

Jak widać, struktura złożenia została odwzorowana. Gdy przejdziemy do zakładki Lista materiałów, widzimy, że PDM utworzył Listę Materiałów dla naszego projektu.

Teraz przy wszystkich próbach modyfikacji naszego projektu, np. przy próbie wyewidencjonowania „głównego złożenia”, PDM pokaże nam całą listę odniesień:

Po utworzeniu struktury odniesień w łatwy sposób możemy taką strukturę zmodyfikować, wystarczy wyewidencjonować plik, do którego wklejone zostało odniesienie, przejść do zakładki Zawartość i zaznaczyć ikonę Odniesienia niestandardowe:

Wykorzystanie odniesień niestandardowych w Listach Materiałowych utworzonych przez programy CAD 3D

Dodawanie odniesień niestandardowych również może być użyteczne, gdy potrzebujemy zawrzeć na Liście Materiałowej (BOM) pozycję, której nie modelujemy w programie CAD. Przykładem takiej pozycji, może być farba, którą potrzebujemy uwzględnić na Zakupowej lub Produkcyjnej Liście Materiałowej, ale w oprogramowaniu CAD nie będziemy jej modelowali.

Przykładem rozszerzenia Listy Materiałowej o elementy, które nie były modelowane w systemie CAD, mogą być dokumenty wirtualne (np. opisujące farbę). Więcej informacji na temat wykorzystania komponentów wirtualnych w Listach Materiałowych znajduje się w poniższym artykule:

SOLIDWORKS PDM: Efektywne wykorzystanie List Materiałowych (BOM)