Druk wsadowy – dodatek automatyzujący wydruk dokumentacji technicznej w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaDodatki

Druk wsadowy – dodatek automatyzujący wydruk dokumentacji technicznej w SOLIDWORKS

Pracując z dużymi złożeniami, niejednokrotnie zachodzi potrzeba wydruku całej dokumentacji technicznej komponentów znajdujących się na ich listach materiałowych. Jeśli na liście materiałowej znajdują się podzłożenia, należy wydrukować ich rysunki oraz rysunki wszystkich komponentów wchodzących w skład tych podzłożeń. Nie należy drukować rysunków komponentów, które zostały już wydrukowane wraz z innymi złożeniami. Dodatkowo chcemy, żeby rysunki komponentów wydrukowały się w kolejności takiej jak na liście materiałowej. Jeśli dodamy do tego możliwość pominięcia wydruku wybranych podzłożeń oraz możliwość pominięcia wydruku rysunków komponentów, które mają odpowiednią wartość pewnej właściwości dostosowanej (np. komponenty zakupowe), to otrzymamy funkcjonalność autorskiego dodatku SOLIDEXPERT – Druk wsadowy.

Praca z programem

Dodatek jest zintegrowany ze środowiskiem SOLIDWORKS i uruchamiany jest ikoną z menu SOLIDWORKS.

Rys. 1 Ikona oraz okno programu

Po uruchomieniu programu na głównym złożeniu lub jego rysunku posiadającego listę materiałową program wyświetli listę wszystkich podzłożeń, które wchodzą w skład głównego złożenia i mogą być pominięte przy wydruku. Po dokonaniu wyboru i naciśnięciu przycisku „Drukuj” dodatek odszuka i wydrukuje rysunki komponentów w kolejności jak na liście materiałowej. Rysunki muszą mieć taką samą nazwę jak plik części/złożenia i znajdować się w tej samej lokalizacji.

Jeśli komponent znajduje się w kilku podzłożeniach jego rysunek zostanie wydrukowany tylko z pierwszym napotkanym podzłożeniem.

Przed wysłaniem na drukarkę dodatek sprawdzi właściwości dostosowane rysunku SOLIDWORKS i jeśli odnajdzie tam odpowiednią wartość właściwości dostosowanej (zdefiniowanej wcześniej w programie), to pominie drukowanie takiego komponentu.

Po zakończonej operacji drukowania zostanie wyświetlony komunikat oraz informacja o komponentach, których rysunków nie udało się odnaleźć.

Rys. 2 Komunikat o braku rysunków

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani dodatkiem „Druk wsadowy” dla SOLIDWORKS to zapraszamy do kontaktu:

+48 12 626 06 00 lub +48 58 351 43 13 | office@solidexpert.com