SOLIDWORKS PDM – Generowanie Raportów PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Generowanie Raportów PDM

W SOLIDWORKS PDM mamy możliwość odpytywania bazy danych SQL bezpośrednio z poziomu użytkownika systemu PDM – służy do tego narzędzie Generator Raportów. Korzystając z Generatora Raportów omijamy konieczność korzystania z SQL Management Studio w celu uruchamiania kwerend.

Dzięki funkcjonalności Generatora Raportów możemy w szybki sposób wylistować potrzebne nam informacje znajdujące się w bazie danych, sortować i manipulować nimi w dowolny sposób oraz zapisywać i drukować przygotowane raporty.

Dodawanie kwerend i plików

Użytkownicy posiadający odpowiednie uprawnienie (Uprawnienia administracyjne > Może aktualizować zapytania raportu) mogą z poziomu widoku przechowalni PDM dodawać nowe czy importować już istniejące pliki kwerend i nadawać określonym użytkownikom czy grupom użytkowników prawo do wykorzystania danej kwerendy.

Aby zarządzać kwerendami w Generatorze Raportów należy zalogować się do przechowalni SOLIDWORKS PDM, przejść do zakładki Narzędzia > Generator raportów.

Pojawi się okno Generatora Raportów, z poziomu którego możemy zaimportować już gotowy plik kwerend. Po naciśnięciu ikony Importuj kwerendę:

Możemy wybrać lokalizację, w której znajduje się plik o rozszerzeniu .crp. W folderze instalacyjnym SOLIDWORKS PDM dostępny jest przykładowy plik kwerendy: Report Examples 1.crp – zawiera dziewięć kwerend.

Po wybraniu pliku będziemy musieli, dla każdej importowanej kwerendy, wskazać użytkowników lub grupy użytkowników, którzy będą mieli prawo widzieć daną kwerendę:

Kwerendy możemy również tworzyć – przygotowywać pod konkretną potrzebę naszej firmy.

Niektóre kwerendy mogą wydobywać informacje na temat konkretnych plików. W takim przypadku wskazujemy pliki, na których wykonane zostaną określone kwerendy. W tym celu należy uruchomić Generator Raportów, przejść do zakładki Plik > Dodaje pliki do wyboru i dodać odpowiedni plik.

Po tych czynnościach wybrane kwerendy i pliki będą widoczne w Generatorze Raportów:

Tworzenie i zapisywanie raportów w SOLIDWORKS PDM

Po wybraniu kwerend, które nas interesują możemy już rozpocząć tworzenie raportu. Musimy pamiętać, że należy wybrać przynajmniej jedną kwerendę. Aby wygenerować raport należy nacisnąć ikonę Wykonaj kwerendę, bądź wybrać z paska narzędzi Edycja > Wykonaj kwerendę

Dla przykładu wybrano wykonanie dwóch kwerend: All currently defined Workflows (Lista wszystkich obecnie zdefiniowanych toków pracy), List all configurations for SW files in given path (Lista nazw konfiguracji wszystkich plików SW z danej ścieżki):

Wyniki raportu możemy teraz zapisać. W tym celu należy przejść do Plik > Eksportuj wyniki lub użyć ikony Eksportuj wyniki. Raport możemy zapisać do formatu .csv czy też wydrukować.