SOLIDWORKS – Część wieloobiektowa a rysunek 2D (wybór obiektu)

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Część wieloobiektowa a rysunek 2D (wybór obiektu)

W jaki sposób utworzyć rysunek wykonawczy z pojedynczego detalu w części wieloobiektowej?
Przykładowo pojedynczego profilu z konstrukcji stalowej/spawanej.

Tworząc rysunek z części wieloobiektowej mamy możliwość na kilka sposobów wstawienie widoku danej części np. przez przeciągnięcie z palety widoków:

Po wstawieniu widoku w menedżerze jego właściwości możemy określić obiekt(-y), który ma być uwzględniony na tym widoku:

W efekcie otrzymujemy widok wybranego obiektu (lub obiektów),

na którym możemy wykonywać dalsze działania, jak np. widoki rzutowania, szczegółów, przekroje, itd.:

Co  zrobić w  sytuacji, gdy potrzebujemy wykonać rysunek obiektu, który zorientowany jest w przestrzeni „nietypowo”?

W tym przypadku możemy skorzystać z widoku względnego o czym mowa w poniższym artykule.

SOLIDWORKS – Widok względny (ortogonalny) – widok w stosunku do modelu