SOLIDWORKS Flow Simulation a poziom koncentracji smogu

HomeRozwiązaniaObliczenia

SOLIDWORKS Flow Simulation a poziom koncentracji smogu

SMOG to zbitka dwóch słów: smoke (dym) i fog (mgła), gdzie jak nie tu, w Krakowie, mieście smoka wawelskiego, wiemy o nim najwięcej.
Jego głównym składnikiem są tlenki azotu siarki i węgla. Za jego powstawanie odpowiedzialny jest człowiek. Gęsta zabudowa miasta, piece opalane węglem to głównie nasze grzechy.

Kraków

Rys. 1. Panorama Krakowa (źródło: Jacek Bednarczyk PAP)

HVAC (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning) to gałąź inżynierii środowiska, zajmująca się tematyką ciepłownictwa, wentylacji i gazownictwa.

HVAC1

Rys. 2. Poziom koncentracji smogu w Krakowie – Bronowicach (ślimak Armii Krajowej – Bronowicka – Balicka)

SOLIDWORKS Flow Simulation rozszerzony o moduł HVAC dostarcza:
• Badanie przepływu z obecnością domieszki (Tracer study)
– Wprowadzenie frakcji znacznika/domieszki
– Oznaczenie indeksów oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń
• Zaawansowany model radiacji uwzględniający:
– Absorpcję promieniowania przez materiały półprzeźroczyste
– Współczynnik odbicia i załamania
– Charakterystykę widma promieniowania
• Parametry komfortu cieplnego
– Wskaźniki poziomu zadowolenia z warunków panujących w pomieszczeniu
• Rozszerzona biblioteka materiałów
– Modele ponad 1000 wentylatorów różnych dostawców
– Materiały budowlane z uwzględnieniem pojemności cieplnej

HVAC2

Rys. 3. Wirtualny spacer ulicami miasta pozwala zaplanować bezpieczną trasę niedzielnej przechadzki

Moduł HVAC z pewnością znajdzie zastosowanie w symulacji wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, jak i cyrkulacji powietrza w przestrzeni publicznej.