SOLIDWORKS PDM – Otwieranie pliku w PDM nie działa

HomeRozwiązaniaZarządzanie

SOLIDWORKS PDM – Otwieranie pliku w PDM nie działa

Czy korzystając z SOLIDWORKS PDM przydarzyło ci się, że podwójne kliknięcie, albo prawy przycisk myszy i polecenie „otwórz” plik nie otwierało wskazanego pliku, ale poza PDM nie było z nim problemu?

Najczęstszą przyczyna takiego zachowania jest źle zdefiniowana bądź brak wskazanej aplikacji w rejestrze HKEY_CLASSES_ROOT. Z racji tego, że PDM korzysta z API Windowsa jak otworzyć dany plik, błędne rejestry będą powodować błędy z plikami.

Poniżej znajdziemy przykład, jak sprawdzić czy np. rozszerzenie .PDF posiada zdefiniowaną aplikację.

Jak naprawić problem z otwieraniem pliku w SOLIDWORKS PDM

Na początku musimy wejść do rejestrów, aby wejść do rejestrów w Windows start wpisujemy „regedit” i uruchamiamy jako administrator.

Po wejściu do rejestrów wchodzimy w ścieżkę HKEY_CLASSES_ROOT i szukamy interesującego nas rozszerzenia, w tym przypadku .PDF

W momencie, kiedy znaleźliśmy nasze rozszerzenie sprawdzamy wpis dla wartości domyślnej.

Tutaj przykładowo widzimy „AcroExch.Documetn.DC”, więc teraz przechodzimy w HKEY_CLASSES_ROOT do danego klucza. Kolejnym krokiem jest otwarcie shellopencommand. Widzimy teraz, że komenda otwórz będzie korzystała z aplikacji Acrobat Reader DC.

A co jeśli wartość domyślna .PDF jest pusta w edytorze rejestru?

Jeżeli nasze rozszerzenie ma pustą wartość to SOLIDWORKS PDM nie wie co ma zrobić z takim plikiem, w takim przypadku możemy sprawdzić na innym klienckim komputerze jaka jest poprawna wartość i ją dodać, w momencie, kiedy to nie pomaga, to należy przeinstalować program, który ma otwierać dane rozszerzenie.