SOLIDWORKS Electrical – Propaguj dane do połączonych obiektów

HomeElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Propaguj dane do połączonych obiektów

Oprogramowanie SOLIDWORKS Electrical posiada wiele narzędzi, które automatyzują takie procesy jak numeracja przewodów, potencjałów czy tworzonych komponentów. Istnieje również funkcjonalność umożliwiająca propagowanie numerów z przewodu bezpośrednio na zacisk i odwrotnie.

Przykładowo jeśli użytkownik potrzebuje przypisać adres kanału sterownika PLC do numeru przewodu podłączonego do tego kanału, może to wykonać dzięki operacji „Propaguj do podłączonych obiektów”.

1. Propagacja danych PLC na przewody

Ilustracja poniżej przedstawia połączenia między sterownikiem PLC, a zaciskami listwy zaciskowej. Przewody są ponumerowane według wcześniej zdefiniowanych formuł. Aby dokonać propagacji danych ze sterownika PLC na przewody, należy przejść na zakładkę „Proces” i uruchomić polecenie „Propaguj dane do połączonych obiektów”.

Uruchomiony menadżer umożliwia definiowanie własnych reguł do przeprowadzenia propagacji.

Pierwszym krokiem jest wybranie źródła danych. Może to być cały projekt, część projektu lub obiekt wybrany na rysunku. Drugi krok polega na dodaniu nowej propagacji, a w trzecim należy zaznaczyć obiekty do zaktualizowania.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Przygotowaną regułę zatwierdzamy przyciskiem ”OK”.

Efektem takiej propagacji będą nadane nowe numery potencjału odpowiadające zaciskom danego kanału sterownika PLC.

2. Propagacja danych zacisków na przewody

Podobnie jak w punkcie pierwszym, można propagować dane z zacisków listwy zaciskowej na przewody. Wówczas utworzona zostanie nowa reguła do propagacji.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Wynikiem nowej reguły będzie nadanie numerów poszczególnych zacisków na połączonych do nich przewodach.

3. Propagacja danych przewodu na zaciski

Narzędzie propagacji umożliwia również utworzenie reguły, która zaktualizuje numery zacisków listwy zaciskowej zgodnie z numeracją nadaną na przewody. Do tego celu na poniższym zrzucie ekranu powrócono do unikalnej numeracji samych przewodów.

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie nowej reguły, która umożliwi propagację znacznika potencjału na znaczniki zacisków listwy zaciskowej.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Jak łatwo zauważyć, narzędzie jest w pełni kontrolowane przez użytkownika. Polecenie PROPAGUJ to kolejny przykład tego, jak SOLIDWORKS Electrical zwiększa dokładność, a zarazem produktywność użytkowników oprogramowania.

Zapraszamy na naszego bloga, gdzie piszemy więcej o rozwiązaniach elektrycznych.