SOLIDWORKS Electrical – Numerowanie przewodów

HomeRozwiązaniaElektryka

SOLIDWORKS Electrical – Numerowanie przewodów

SOLIDWORKS Electrical umożliwia konfigurację numerowania przewodów pod standard panujący w danej firmie. Oznaczanie przewodów na schematach może być przedstawione na różne sposoby. Artykuł przedstawia kilka przykładów jak można modyfikować numerację przewodów.

Numerowanie według przewodów lub potencjałów

Przed przystąpieniem do numerowania przewodów należy określić w jaki sposób program ma przeprowadzić ten proces, czyli czy przewody mają być numerowane po przewodach, czy po potencjałach.

Według przewodów – Każdy przewód będzie miał inny numer

Według potencjału – wszystkie przewody będą mieć ten sam znacznik na podstawie potencjału. Możliwa jest również opcja ustawienia obliczania numeru jako „Inna dla każdego przewodu” oraz „wspólna dla różnych przewodów”.

Numerowanie przewodów od dowolnej wartości

SOLIDWORKS Electrical umożliwia numerowanie przewodów zaczynając od dowolnej wartości zdefiniowanej we właściwościach danej grupy numeracji. Taką funkcję można znaleźć na karcie Projekt -> Konfiguracje -> Style przewodów.

Ten artykuł przedstawia kilka podstawowych ustawień numerowania przewodów. Jeżeli istnieje potrzeba stworzenia bardziej złożonego numerowania zachęcam do skorzystania z pomocy SOLIDEXPERT.