Wybór serwera archiwum podczas logowania do SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Wybór serwera archiwum podczas logowania do SOLIDWORKS PDM

Jedną z funkcjonalności dostępnych w SOLIDWORKS PDM Professional jest możliwość replikacji serwera archiwum. W trakcie konfiguracji lokalnego widoku przechowalni Administrator może wskazać, z którym serwerem archiwum, danych użytkownik ma się domyślnie łączyć. Jednak w sytuacji, gdy ten sam użytkownik potrzebuje się przemieścić miedzy oddziałami firmy, pojawia się konieczność decyzji, z którym serwerem archiwum, w danym momencie powinien mieć możliwość połączenia.

W poniższym artykule zaprezentuję w jaki sposób skonfigurować PDM, aby w trakcie logowania do przechowalni, użytkownik miał możliwość wyboru, z którym serwerem archiwum powinien się połączyć.

Konfiguracja odbywa się lokalnie, a więc należy ją wykonać na każdej maszynie, gdzie chcemy mieć możliwość wyboru.

1. Proszę otworzyć Administracja PDM oraz przejść do Zasady grupy


2. W oknie Zasad Grupy proszę kliknąć PPM (prawy przycisk myszy) na Szablony administracyjneKonfiguracji użytkownika oraz wybrać Dodaj/Usuń szablony…

3. Dodać szablon zasad grupy znajdujący się w plikach instalacyjnych SOLIDWORKS w folderze SWPDMClient\Support\Policies – plik „PDMWorks Enterprise.ADM

4. Przejść do katalogu Konfiguracja użytkownika\Szablony administracyjne\Klasyczne szablony administracyjne(ADM)\SOLIDWORKS PDM Settings\Login Manager


5. Włączyć zasady:

  • Enable Alternative Servers
  • Start SOLIDWORKS PDM Login Manager at Windows login
  • Add Alternative Servers

W Add Alternative Servers dodać serwery, które mają być wylistowane przy logowaniu do PDM, gdzie w „Nazwa wartości” należy podać DNS lub IPv4 serwera, a w „Wartość” port po którym następuje połączenie z serwerem.6. Po wprowadzeniu zmian należy zrestartować Klienta PDM i Eksplorator Windows lub uruchomić ponownie komputer.

W efekcie, podczas następnego logowania do przechowalni PDM, użytkownik zobaczy listę rozwijalną, w której będzie miał możliwość wybrania serwera archiwum z którym będzie się łączył.