Różnica pomiędzy konfiguracją i konfiguracją wyprowadzoną a CAD Family i Physical Product

Home3DEXPERIENCE

Różnica pomiędzy konfiguracją i konfiguracją wyprowadzoną a CAD Family i Physical Product

 

Aktualizacja: grudzień 2023

Platforma 3DEXPERIENCE wprowadza nas w bardziej zaawansowany sposób zarządzania i współpracy nad projektami. Pozwala nam na lepszą komunikacje w zespole i świadomość tego co aktualnie dzieje się w projekcie. Powstanie tego, skalowalnego środowiska spowodowało pewne zmiany w nazewnictwie i tak to co nazywaliśmy w programie SOLIDWORKS konfiguracjami tutaj zostało zastąpione dzięki „CAD Family” (rodzina CAD) i „Physical Product” (produkt fizyczny). Jaka jest miedzy nimi różnica dowiemy się w tym artykule.

 

Ustawienia

Żeby mieć możliwość korzystania z rodziny CAD i produktu fizycznego, należy przejść do opcji systemu w programie SOLIDWORKS i w zakładce „Integracja 3DEXPERIENCE” zaznaczyć checkbox „Włącz integrację z 3DEXPERIENCE”. Trzeba pamiętać, że opcja ta pojawi się tylko wtedy kiedy dodatek jest aktywny, a checkbox będziemy mogli zaznaczy, kiedy nie otwarto w programie żadnych dokumentów.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Dwie opcje poniżej określają jakie widoki konfiguracji mają się wyświetlać w FeatureManager. Opcja „Konfiguracje: tylko rodzina CAD” pozostawi nam tryb wyświetlania zgodny z platformą, natomiast przy wyborze „Konfiguracje: rodzina CAD i konfiguracje” będziemy mieli dostęp do dwóch widoków platformowego i SOLIDWORKS.

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Widok konfiguracji „Rodzina CAD”

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Widok konfiguracji „Konfiguracje”

Również istnieje możliwość doraźnej aktualizacji celem zapewnienia zgodności z 3DEXPERIENCE i tym samym konwersji pliku SOLIDWORKS, konfiguracji i konfiguracji wyprowadzonych na „rodzinę CAD” (ang. CAD Family), „produkty fizyczne” (ang. Physical products) oraz „reprezentacje” (ang. representations).

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Na pierwszy rzut oka widać różnicę w sposobie wyświetlania konfiguracji w „Rodzinie CAD” Osłona blaszana i Osłona blaszana z podcięciem są produktami fizycznymi ich rozłożenia są reprezentacjami. Wszystko zawarte jest w strukturze nadrzędnej, jaką jest nazwa pod którą plik został zapisany w SOLIDWORKS „Osłona blaszana”, który określony jest jako „rodzina CAD” (ang. CAD Family).

Natomiast w widoku konfiguracji „Konfiguracje” widzimy sposób wyświetlania typowy dla programu SOLIDWORKS w którym „produkty fizyczne” (ang. physical product) odpowiadają konfiguracjom, a reprezentacje wyprowadzonym konfiguracjom. Należy mieć na uwadze żeby nie mylić fizycznych produktów z konfiguracjami oraz reprezentacji z konfiguracjami pochodnymi.

Różnice pomiędzy produktem fizycznym a konfiguracją oraz reprezentacjami a konfiguracjami wyprowadzonymi

Wiec jakie są różnicę pomiędzy nimi? Produkty fizyczne musimy traktować jako osobny wariant danej rodziny naszych produktów. Przykładowo produkując nakrętki, rodzinę CAD nazwiemy „Nakrętki”, a produkty fizyczne będą już specyficznymi produktami M12, M10, M8. Są to produkty które będą wymienione w listach materiałowych i które można zamówić. Do stworzenia rodziny CAD potrzeby nam co najmniej jeden produkt fizyczny.

Poniżej znajduje się natomiast zdjęcie na którym widzimy jak wygląda to z poziomu konfiguracji, mamy bowiem tutaj plik w którym bezpośrednio znajdują się konfiguracje modelu.

Reprezentacje natomiast mają na celu prezentowanie różnego rodzaju wersji lub stanów. Przykładowo jeżeli chcemy zaprezentować zakres ruchy danego siłownika, możemy stworzyć jego reprezentacje w stanie wysuniętym lub złożonym. Możemy też w ramach reprezentacji wprowadzać zmiany konstrukcyjne w istniejącym produkcie fizycznym, które mają zostać wewnątrz firmy, a po akceptacji takiej zmiany zmieniać je na produkt fizyczny.

Jak widać poniżej w 3DEXPERIENCE widoczna jest Rodzina CAD jak i produkty fizyczne jako oddzielne obiekty, natomiast nie widzimy tutaj reprezentacji.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Główną różnicą pomiędzy produktami fizycznymi a konfiguracjami jest to, że konfiguracje nie są samodzielnymi plikami, natomiast produkty fizyczne przez platformę 3DEXPERIENCE traktowane są jako oddzielne części/elementy w bazie danych. Przez co ich wyszukiwanie na platformie jest dużo prostsze i szybsze, ponieważ nie szukamy jednego pliku a następnie jego konfiguracji, jak to jest w przypadku programu SOLIDWORKS, tylko możemy od razu znaleźć wyszukiwany przez nas produkt fizyczny. W przypadku reprezentacji nie są one traktowane jako oddzielne obiekty przez to nie można znaleźć ich w wyszukiwarce, ani bezpośrednio otworzyć ich z platformy.

Karty właściwości CAD Family i Physical Product

Karty właściwości CAD Family i Physical Product różnią się nieznacząco od siebie. Wynika to z struktury jaką tworzą. CAD Family jest zbiorem do których należą Physical Products. Dlatego też karta „zbioru” jest bardziej ogólnikowa niż poszczególnych obiektów. Znajdziemy tutaj podstawowe informacje odnośnie nazwy, opisu, rewizji oraz odniesień do autora/właściciela i lokalizacji.

s

Karta właściwości rodziny CAD

W przypadku physical product mamy bardziej szczegółową kartę właściwości, która dodatkowo zawiera informacje na temat właściwości „specyficznych dla konfiguracji” pliku. W karcie niżej dodano masę i materiał.

Dla porównania poniżej znajduję się karta właściwości w programie SOLIDWORKS. Domyślnie, jeśli nie ustawimy tego w szablonie, karta właściwości jest pusta, a informacje takie jak stan dokumentu, nazwa projektu, autor, itp. muszą być każdorazowo ręcznie uzupełniane.

  1. Usuwanie CAD Family

Złożoność modelu danych w platformie 3DEXPERIENCE może stanowić wyzwanie dla użytkowników, szczególnie w kontekście plików z konfiguracjami. Aby przeciwdziałać temu wyzwaniu, SOLIDWORKS 2024 wprowadzają nową opcję usuwania obiektu CAD Family dla plików z konfiguracjami.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Nowa opcja w SOLIDWORKS 2024 pozwala usunąć obiekt CAD Family dla plików z konfiguracjami. W praktyce oznacza to, że powstanie produkt fizyczny, którego konfiguracje będą w platformie 3DEXPERIERIENCE występować jako reprezentacje. Opcja ta może być zapisywana w szablonach części i złożeń, co ułatwia i przyspiesza prace.

Teraz tylko jeden fizyczny produkt będzie zawierać reprezentacje konfiguracji, co ułatwi zrozumienie pracy w platformie i zarządzanie danymi projektowymi. Dodatkowo zastosowanie jednego produktu fizycznego z reprezentacjami przyczynia się do zoptymalizowanej wydajności.

Podsumowanie

Podsumowując, główną różnicą między produktami fizycznymi (ang. physical products) a reprezentacjami (ang. representations) jest to, że produkty fizyczne są traktowane jako oddzielne części/elementy w bazie danych 3DEXPERIENCE. Przez to każdy produkt fizyczny powinien być unikalnym numerem. Reprezentacja używana jest tylko do przedstawienia innej wersji lub pomysłu na konkretny produktu. Wszystkie fizyczne produkty i reprezentacje w pliku tworzą rodzinę CAD. Oznacza to, że zawsze będą one w tej samej wersji/rewizji, ponieważ to rodzina CAD (jako całość) jest modyfikowana, a nie indywidualny fizyczny produkt lub reprezentacja.