Projektowanie form wtryskowych w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Projektowanie form wtryskowych w SOLIDWORKS

SOLIDWORKS pozwala na łatwe projektowanie form wytryskowych. W tym celu można wykorzystać narzędzia do form, które oprócz pomocy w wygenerowaniu Rdzenia i Gniazda, pozwolą nam przygotować oprzyrządowanie formy, tak aby wyjęcie wypraski z formy było możliwe.