SOLIDWORKS Preferred Educational Reseller dla SOLIDEXPERT!

HomeEdukacja

SOLIDWORKS Preferred Educational Reseller dla SOLIDEXPERT!

Status ten przyznawany jest przed producenta oprogramowania firmom zaangażowanym we współpracę z branżą edukacyjną oraz z placówkami badawczo-rozwojowymi. Jest prestiżowym wyróżnieniem świadczącym o pełnym zaangażowaniu i szerokich kompetencjach sprzedawcy. Potwierdza wkład w budowanie dobrych relacji między nauką i biznesem.

Współpraca SOLIDEXPERT z uniwersytetami, politechnikami, szkołami średnimi oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi trwa od wielu lat, czego dowodem jest utworzony dział poświęcony wyłącznie branży EDU. W konsekwencji tego firma SOLIDEXPERT należy do grona SOLIDWORKS Preferred Educational Reseller.

Zaangażowanie SOLIDEXPERT w działania edukacyjne to nie tylko sfera doradztwa w kwestii możliwości wykorzystania oprogramowania oraz jego dostawa. Organizujemy również szkolenia dla studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych,  konkursy dla uczniów i studentów, wspieramy działania kół naukowych, prowadzimy prezentacje i wykłady. Przygotowujemy do certyfikowanych egzaminów CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate), CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional) i innych, udostępniamy bazy wiedzy i podręczniki elektroniczne oraz darmowe wersje testowe SOLIDWORKS. Każda szkoła i każda uczelnia, z którą współpracujemy, jest przez nas indywidualnie wspierana. Staramy się, by nasza oferta odzwierciedlała specyfikę danej jednostki.

Współpracujemy ze szkołami i uczelniami na terenie całej Polski. Jesteśmy otwarci na pomysły i wspólne działania w celu poszerzania możliwości edukacyjnych poszczególnych placówek. Zależy nam na podnoszeniu atrakcyjności Państwa absolwentów na rynku pracy, poprzez ułatwienie uzyskania certyfikowanych egzaminów i podnoszenie kwalifikacji. Jesteśmy innowacyjni i chcemy promować naukę.

Zapraszamy do współpracy!