SOLIDWORKS Plastics – Warunki brzegowe i narzędzia usprawniające pracę

HomeRozwiązaniaObliczenia

SOLIDWORKS Plastics – Warunki brzegowe i narzędzia usprawniające pracę

SOLIDWORKS Plastics to program dedykowany do przeprowadzania działań symulacyjnych w zakresie procesu wtrysku tworzyw sztucznych. Często poprawność wyników warunkowana jest wykonaniem analiz porównawczych w zakresie zmiennych parametrów procesu, różnej lokalizacji wtrysku lub zmian geometrii, czy grubości detalu. Ostatnie wersje oprogramowania zostały poszerzone o nowe funkcjonalności, które w dużym stopniu skracają czas przygotowania kolejnych analiz. Istnieje również możliwość wykorzystania wyników symulacji w kolejnych badaniach.

1. Warunki brzegowe oparte na geometrii – sprawny sposób na ustalenie miejsca wtrysku, zaworów regulacyjnych, czy temperatur ścian formy niezależnie od generowanej siatki MESH:

 • Lokalizacje wtrysku przypisane do ścian geometrii lub punktów szkicu
 • Temperatura ścian formy wtryskowej określona na podstawie podanych ścian geometrii
 • Zawory regulacyjne zdefiniowane ręcznie lub automatycznie w oparciu o wskazaną lub wykrytą geometrię
 • Lokalne udoskonalenie siatki dla ścian, krawędzi, wierzchołków, niezależnie od tworzonej siatki całej domeny

2. Automatyczne narzędzia – menadżer zawiera opcje pozwalające na zautomatyzowanie działań w zakresie tworzenia nowych wersji symulacji, uruchamiania badań, kopiowania ustawień i generowania raportu:

 • Zduplikowane badanie – tworzy nową konfigurację detalu z dobranymi parametrami, siatką
  i warunkami brzegowymi, mogą być również kopiowane wyniki analizy
 • Kopiuj ustawienia – pozwala na kopię ustawień parametrów z wybranego folderu analizy (bez siatki i warunków brzegowych)
 • Batch manager – pozwala ustalić kolejność wykonywania analiz, również z opcją wprowadzenia godziny rozpoczęcia obliczeń.
 • Raporty – automatyczne generowanie raportów w postaci Microsoft Word, PowerPoint, HTML

3. Eksport zdeformowanej geometrii wypraski to funkcjonalność, która umożliwia zapisanie przewidywanego kształtu detalu po przeprowadzeniu analizy paczenia:

 • Możliwość tworzenia nowej części lub nowej konfiguracji w SolidWorks
 • Możliwość eksportu wypaczonych modeli siatki w formatach Abaqus, STL, Nastran,
 • Możliwość eksportu detali z niejednorodnym współczynnikiem skali deformacji

 

Dowiedz się więcej nt. SOLIDWORKS Plastics