Problemy z uruchomieniem SOLIDWORKS z licencją online? Znamy rozwiązanie!

HomePomoc

Problemy z uruchomieniem SOLIDWORKS z licencją online? Znamy rozwiązanie!

Transakcja uruchomienia licencji online nie powiodła się. Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.” lub „Nie można uzyskać licencji online dla SOLIDWORKS. Przekroczono limit licencji.” – znasz te komunikaty? W rzadkich przypadkach można je spotkać podczas korzystania z licencji online. Na szczęście wiemy jak rozwiązać te problemy, a sposób opiszę poniżej!

Problemy z licencją online?

SOLIDWORKS od wersji 2018 oferuje nowy sposób licencjonowania dla licencji stanowiskowych. Jest to tzw. licencjonowanie online. Przejrzyście i szczegółowo o licencji online pisze Michał Minkina w swoim artykule Licencjonowanie online już dostępne!.

Nie mniej, podczas użytkowania licencji online możesz się napotkać z problemem jej uruchomienia związanym z błędnym wygenerowanie plików przechowującymi informacje o licencji. W takiej sytuacji możesz się spotkać z poniższymi komunikatami (lub podobnymi):

Na szczęście znamy rozwiązanie na ten problem!

Jeśli spotkałeś się z powyższym komunikatem postępuj według poniższych kroków:

  1. Zaakceptuj komunikat i upewnij się czy program się wyłączył.
  2. Przejdź do lokalizacji C:\ProgramData\FLEXnet
  3. Z tej lokalizacji usuń wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się od „SW_D” – nie usuwaj innych plików
  4. Uruchom ponownie SOLIDWORKS ciesz się prawidłowo działającą licencją online :) !

UWAGA: Niektóre pliki w katalogu „FLEXnet” mogą być ukryte. W związku z tym przed podjęciem powyższym punktów dobrze jest pokazać ukryte pliki w opcjach folderów.

Powyższe rozwiązanie sprawdza się przy większości problemów, które mogą pojawić się podczas korzystania z licencji online. Dlatego nawet jeśli spotkałeś się z innym komunikatem niż ten, który opisałem w artykule, sprawdź to rozwiązanie w pierwszej kolejności.

Dodatkowo producent już opracował stosowne poprawki na większość z problemów z licencjami online oraz zaimplementował je w wersji SOLIDWOKRS 2020. Dlatego po aktualizacji do nowszej wersji, będziesz mógł już korzystać z licencji online bez żadnych problemów.

W niektórych, bardzo rzadkich przypadkach powyższe działania mogą okazać się niewystarczające. Jeśli by doszło do takiej sytuacji, koniecznie skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego portalu do pomocy technicznej: https://pomoc.solidexpert.com/