Problemy z uruchomieniem SOLIDWORKS z licencją online? Znamy rozwiązanie!

HomePomoc

Problemy z uruchomieniem SOLIDWORKS z licencją online? Znamy rozwiązanie!

UWAGA: Licencjonowanie online dla użytkowników SOLIDWORKS 2018 SP 0 – SOLIDWORKS 2021 SP 4.0 będzie dostępne tylko do 09.02.2022! Licencjonowanie online nie będzie już dostępne dla SOLIDWORKS 2022 oraz nowszych wersji programu. 

Transakcja uruchomienia licencji online nie powiodła się. Sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.” lub „Nie można uzyskać licencji online dla SOLIDWORKS. Przekroczono limit licencji.” – znasz te komunikaty? W rzadkich przypadkach można je spotkać podczas korzystania z licencji online. Na szczęście wiemy jak rozwiązać te problemy, a sposób opiszę poniżej!

Problemy z licencją online?

SOLIDWORKS od wersji 2018 oferuje nowy sposób licencjonowania dla licencji stanowiskowych. Jest to tzw. licencjonowanie online. Przejrzyście i szczegółowo o licencji online pisze Michał Minkina w swoim artykule Licencjonowanie online już dostępne!.

Nie mniej, podczas użytkowania licencji online możesz się napotkać z problemem jej uruchomienia związanym z błędnym wygenerowanie plików przechowującymi informacje o licencji. W takiej sytuacji możesz się spotkać z poniższymi komunikatami (lub podobnymi):

Na szczęście znamy rozwiązanie na ten problem!

Jeśli spotkałeś się z powyższym komunikatem postępuj według poniższych kroków:

  1. Zaakceptuj komunikat i upewnij się czy program się wyłączył.
  2. Przejdź do lokalizacji C:\ProgramData\FLEXnet
  3. Z tej lokalizacji usuń wszystkie pliki, których nazwa zaczyna się od „SW_D” – nie usuwaj innych plików
  4. Uruchom ponownie SOLIDWORKS ciesz się prawidłowo działającą licencją online :) !

UWAGA: Niektóre pliki w katalogu „FLEXnet” mogą być ukryte. W związku z tym przed podjęciem powyższym punktów dobrze jest pokazać ukryte pliki w opcjach folderów.

Powyższe rozwiązanie sprawdza się przy większości problemów, które mogą pojawić się podczas korzystania z licencji online. Dlatego nawet jeśli spotkałeś się z innym komunikatem niż ten, który opisałem w artykule, sprawdź to rozwiązanie w pierwszej kolejności.

Dodatkowo producent już opracował stosowne poprawki na większość z problemów z licencjami online oraz zaimplementował je w wersji SOLIDWOKRS 2020. Dlatego po aktualizacji do nowszej wersji, będziesz mógł już korzystać z licencji online bez żadnych problemów.

W niektórych, bardzo rzadkich przypadkach powyższe działania mogą okazać się niewystarczające. Jeśli by doszło do takiej sytuacji, koniecznie skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego portalu do pomocy technicznej: https://pomoc.solidexpert.com/