Pierwsze kroki z GeoCoordinates – dodatkiem do DraftSight

HomeRozwiązaniaDodatki

Pierwsze kroki z GeoCoordinates – dodatkiem do DraftSight

Aplikacje CAD spełniają rolę pomocy i wsparcia dla procesu projektowania – Computer Aided Design. Zdarza się, że drobne procedury, mogą pomóc w automatyzacji powtarzalnych czynności. Są to rozwiązania bardzo użyteczne i przede wszystkim skracające czas pracy.

GeoCoordinates to dodatek do programu DraftSight, który pomaga w tworzeniu grupy punktów w oparciu o wczytywane do rysunku podkłady (plany, mapy). Celem takiego działania jest uzyskanie informacji o współrzędnych wskazanych punktów.

GeoCoordinates

   Instalacja GeoCoordinates

Uruchom program z pliku GeoCoordinatesInstaller.msi.

 

Instalacja przebiega klasycznie – wskaż katalog instalacji i przejdź dalej.

   Aktywacja

Aby program mógł w pełni działać, aktywuj go wpisując numer seryjny. W trybie demonstracyjnym możliwe jest uzyskanie raportu z maksymalnie 5 punktów.

   Uruchomienie

Wybierz funkcję ZAŁADUJ APLIKACJĘ. Możesz również posłużyć się poleceniem wpisanym z klawiatury: _LOADAPPLICATION, wskaż plik GeoCoordinates.dll

   Podstawowa obsługa GeoCoordinates

  Jak wyznaczyć współrzędne wskazanych punktów?

  1.  Wczytaj „podrys” mapy terenu za pomocą odpowiedniej operacji, wybranej w zależności od formatu pliku. Operacja:
    • _ATTACHPDF – pdf,
    • _ATTACHDWG – DWG,
    • _ATTACHIMAGE – BMP, GIF, JPG, PNG, PDF, JPG, JPEG, PNG, TIF, TIFF.
  2. Przygotuj ustawienia w panelu bocznym, włącz AUTOMATYCZNĄ GENERACJĘ.
  3. Na wczytanym „podrysie” za pomocą operacji _POINT wstaw punkty na konkretną warstwę. Dla własnej wygody pracy możesz przed wstawianiem punktów dopasować ich wielkość w rysunku, tak aby były widoczne – polecenie POINTFORMAT.
  4. Zaznaczamy grupę punktów i generujemy raport w oparciu o ustawienia w panelu bocznym – USTAWIENIA RAPORTU. Wynik to tablica z informacjami o współrzędnych punktów zapisana do pliku tekstowego.

Obraz zawierający stół Opis wygenerowany automatycznie

Warto wiedzieć, że na skutek działania dodatku powstaje nie tylko grupa punktów, ale i również grupa obiektów NOTATKA – tekst wielowierszowy. Obiekty te można dla porządku umieścić na wskazanej warstwie i w razie potrzeby przywoływać na rysunek.

Dodatek GeoCoordinates jest prostym rozwiązaniem, którego celem jest umieszczenie serii punktów. W przypadku gdy występuje ich większa ilość warto komendę _POINT uruchomić w trybie WIELE. Dzięki temu nie będziemy doświadczać przerw w rysowaniu, a cały proces przejdzie płynnie.

Jeśli jesteś zainteresowany programem i dodatkiem skontaktuj się z nami.

Udostępniamy również program DraftSight i dodatek GeoCoordinates w wersji testowej.