Podpinanie właściwości dostosowanych do równań i wymiarów w SOLIDWORKS – poznaj korzyści

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Podpinanie właściwości dostosowanych do równań i wymiarów w SOLIDWORKS – poznaj korzyści

Podczas dodawania wymiaru w SOLIDWORKS i wpisaniu znaku „=” pojawia się opcja odniesienia się do właściwości pliku.

Rys. 1 W oknie modyfikacji wymiaru mamy możliwość wyboru predefiniowanych właściwości pliku

„Właściwości pliku” mogą być także właściwościami dostosowanymi. Nasuwa się pytanie: Co to nam daje, przecież tak samo możemy sobie „podlinkować” stałą z równania? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć.

Zacznijmy od popularnego problemu – chcemy zmienić jakieś wymiary gabarytowe tak, żeby cała konstrukcja się przebudowała. O samej technice łączenia operacji/komponentów nie będę tutaj pisał, ale sama zmiana wymiarów gabarytowych, aż prosi się o „Kartę właściwości dostosowanych”.

O kartach postaram się napisać dodatkowy artykuł, na razie umówmy się, że jest to dostosowany interface do wprowadzania właściwości dostosowanych, który otwiera się w pasku zadań SOLIDWORKS.

Zacznijmy od prostej kostki.

Rys. 2 Na razie wymiary nie są połączone, nazwałem je X,Y,Z w celu łatwiejszej identyfikacji.

Chcę teraz sterować wymiarami X, Y, Z za pomocą właściwości dostosowanych, które nazwę… x,y,z – napiszę małymi literami, żeby się nie myliło.

Zacznę od stworzenia tych właściwości.

Rys. 3 Dodane właściwości, nie przejmujemy się tym, że Typ to Tekst – kwestia formatowania

Teraz łączymy właściwości dostosowane z wymiarami.

Rys. 4 Właściwości dostosowane dodane przez nas zwykle znajdują się na górze.

Teraz zmieniając właściwości dostosowane zmieniamy też model.

GIF 1. Jak widać wszystko działa tak jak założyłem

Na tym etapie właściwie mógłbym już skończyć, ale chcę dołożyć jeszcze kartę właściwości dostosowanych.

Wyszukuje „Generator kart właściwości dostosowanych <wersja>”. Powinien zainstalować się wspólnie z SOLIDWORKS.

Rys. 5 Z sekcji niebieskiej przeciągamy 'Pole tekstowe’. Nazywamy je ‘podpisem’ – niebieska strzałka. W zielonej ramce podajemy nazwę właściwości dostosowanej, która ma zostać dodana.

Musimy jeszcze zapisać naszą kartę w odpowiednim miejscu.

C:\Users\Pszulta\Pictures\Screenpresso\2018-10-29_11h44_04.png

Rys. 6 Zapisujemy pod dowolną nazwą. To domyślna lokalizacja kart – możemy ją zmienić. Nie możemy jednak podpiąć kilku lokalizacji.

Teraz właściwościami możemy sterować z paska zadań.

GIF 2. Teraz wpisując właściwości w karcie zadań zmienia się model.

Podpinanie właściwości dostosowanych przydaje się także w równaniach.

Załóżmy, że w projekcie chcemy powiązać masę z ilością słupów podpierających. Zakładamy, że przy masie poniżej 5t wystarczą 4 nóżki, powyżej powinno być 5. W miejsce wymiaru wprowadzam więc:

= IIF („SW – Masa” < 5000000, 4, 5)

na żółto – zdanie logiczne, które jest prawdą, gdy masa elementu wynosi poniżej 5t (podane w gramach) – tutaj korzystam z połączenia z właściwością dostosowaną – SW-Masa może być dowolna,

na zielono – warunek, jeśli prawda,

na czerwono – warunek, jeśli fałsz,

Rys. 7 tak wygląda to w SOLIDWORKS

Spodziewam się, że teraz zmieniając materiał elementu na cięższy zmieni się również ilość słupków.

GIF 3. Zmieniając materiał z aluminium na stal zwiększyła się ilość wystąpień słupków.

Właściwości w równaniach i wymiarach, rozszerzają nam trochę możliwości. Pamiętajmy także o plusach tj. łatwe zamieszczanie właściwości dostosowanej na rysunku z notatką. Mam nadzieje, że moje proste przykłady przydadzą się w tworzeniu bardziej skomplikowanych konstrukcji (zarówno mechanicznych jak i logicznych).