Tworzenie profili konstrukcji spawanych

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Tworzenie profili konstrukcji spawanych

ks1 – jest modułem pozwalającym na zaprojektowanie konstrukcji składającej  się z elementów spawanych z tego samego lub różnego materiału. Praca odbywa się z poziomu pojedynczej części na wielu obiektach w oparciu o szkic 2D bądź 3D. Na wybranym szkicu nakładamy człony konstrukcyjne. Człony te możemy grupować, dodawać do nich wzmocnienia, zamykać końce oraz użyć wiele innych narzędzi, które pozwolą nam odzwierciedlić w pełni nasz projekt.

W przypadku gdy zabraknie nam pożądanego profilu konstrukcji spawanej w bardzo szybki i prosty sposób możemy dodać go do bazy i możemy to zrobić na dwa sposoby:

 • Pierwszym z nich jest skorzystanie z gotowych bibliotek, które możemy pobrać z pozycji „Zawartość SOLIDWORKS” – w tym celu należy otworzyć bibliotekę projektu i przejść do pozycji „Weldments”:

ks2Rys. 1.

Następnie pobieramy interesującą nas grupę profili klikając CTRL + PPM:

ks3Rys. 2.

Tak pobraną paczkę z profilami należy wypakować i dodać jej lokalizację do Profili konstrukcji spawanych w ustawieniach SOLIDWORKS, tak byśmy mogli z nich korzystać.

ks4Rys. 3.

 • Kolejnym sposobem jest utworzenie własnego profilu według standardów obowiązujących w firmie.
  • W oparciu o osobne pliki reprezentujące każdy z profili:
 1. Otwieramy szablon części i rysujemy przekrój profilu (w tym miejscu możemy dodać do danego profilu właściwości dostosowane jak i nadać materiał),
 2. Zaznaczamy szkic i klikamy: Plik -> Zapisz jako… -> wybieramy typ rozszerzenia jako plik biblioteczny .sldlfp (rys.4.).

ks5Rys.4.

  3. Profile tak przygotowane umieszczamy w odpowiedniej strukturze folderów składającej się z (rys.5.):

 • Folderu głównego w którym umieszczamy foldery z standardami. Folder ten powinien być wskazany w lokalizacji plików dla profili konstrukcji spawanych (rys.3.).
 • Folder z standardem, według którego grupujemy nasze profile.
 • Folder określający grupę profili.

ks6Rys.5.

 • W oparciu o plik konfigurowalny reprezentujący każdy z profili:

Powtarzamy powyższa procedurę z tą różnicą, że tworzymy konfigurację w danym profilu przed jego zapisem (rys.6.):

ks7Rys.6.

Struktura folderów, w której ten profil powinien się znaleźć wygląda następująco (rys.7.):

 1. Folder główny, w którym umieszczamy foldery z standardami. Folder ten powinien być wskazany w lokalizacji plików dla profili konstrukcji spawanych (rys.3.).
 2. Folder z standardem, według którego grupujemy nasze profile.
 3. Pliki określające grupę profili, a ich konfigurację stanowią kolejne pozycje i rozmiary.

^3DA37C6ECF314856DA6E4FAAF42B99E678A5DDC6CE2E475503^pimgpsh_fullsize_distrRys.7.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt – z chęcią pomożemy:

pomoc.solidexpert.com / +48 12 626 06 00