Zapisywanie plików SolidWorks w formatach: PDF, PDF 3D oraz U3D

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zapisywanie plików SolidWorks w formatach: PDF, PDF 3D oraz U3D

Zapisywanie plików SolidWorks w formacie PDF 3D
W SolidWorks mamy możliwość zapisywania dokumentów SolidWorks: części, złożeń i rysunków jako pliki Adobe® Portable Document Format (PDF) oraz dokumenty części i złożeń jako pliki 3D PDF lub U3D.

Co możemy zrobić:
– Otworzyć plik 3D PDF w Adobe Acrobat Reader i manipulować obrazem modelu.
– Otworzyć plik 3D PDF w Adobe Acrobat Professional.
– Otworzyć dokument Adobe Acrobat Professional i importować plik U3D. Kliknąć Tools-> Advanced-> Editing-> 3D Tool. Przeciągnąć prostokąt a następnie określić plik w oknie dialogowym Add 3D Content.
– Otworzyć dokument U3D w Adobe Acrobat 3D.

Jak zapisać?
Aby zapisać dokument SolidWorks jako plik PDF, PDF 3D lub U3D, należy
1. Kliknąć Plik, Zapisz jako.
2. W oknie dialogowym wybrać Adobe Portable Document Format (*.pdf) lub Universal 3D (*.u3d)
w Zapisz jako typ.
Jeśli chcemy zapisać PDF jako plik 3D PDF , należy kliknąć Opcje, i wybrać Opcje eksportu PDF, a następnie kliknąć OK.
4. Wpisać nazwę pliku w polu Nazwa pliku i kliknąć Zapisz.

solidworks_pdf

Na co zwrócić uwagę?
Dla dokumentów rysunków format PDF format jest ograniczony do rozmiaru arkusza 200 cali (508 cm) szerokości i wysokości. Jeżeli dokument rysunku zawiera arkusze wykraczające poza ten limit pojawi się komunikat o błędzie i arkusze które są za duże nie zostaną uwzględnione w pliku PDF.
Wymagana jest wersja Adobe Acrobat Reader version 5.0 lub późniejsza, aby można było otworzyć pliki PDF z SolidWorks 2006 pakiet Service Pack 2.1 i późniejszych.
Aby otworzyć pliki PDF 3D wymagana jest wersja 7.0.7 lub późniejsza. Aktualną wersję programu Adobe Reader można pobrać ze strony http://www.adobe.com.
Aby zapisać dokument uwzględniający znaki inne niż angielskie jako dokument PDF, na systemie zainstalowana musi być czcionka Arial Unicode MS.

Więcej informacji można znaleźć w Pomocy SolidWorks pod tematami:
Importowanie/Eksportowanie dokumentów SolidWorks
Pliki przenośnego formatu dokumentów Adobe (*.pdf)