SOLIDWORKS – Lustro komponentu w złożeniu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Lustro komponentu w złożeniu

Wstęp

Symetria to piękna rzecz. Doceniana przez estetów i perfekcjonistów. Gwarantująca stabilność i dopasowanie. SOLIDWORKS umożliwia użytkownikowi wygodne tworzenie symetrycznych odpowiedników komponentów w złożeniach z rozbudowanymi opcjami dostosowania ich właściwości.

Omówienie

Operacja Lustro komponentu w złożeniu pozwala na wykorzystanie istniejących komponentów lub podzłożeń do odwzorowania ich symetrycznych odpowiedników, stosując różne warianty orientacji przestrzennej oraz możliwości związania tych komponentów ze sobą. Pozwala to na łatwe wprowadzanie zmian oraz tworzenie wersji przeciwnej strony dla modeli.

W tym artykule opiszę możliwości tej funkcji oraz proces jej użycia. Jest on podzielony na kilka kroków:

1. Wybór komponentów lub złożeń do odbicia lustrzanego
2. Ustawienie geometrycznej orientacji dla każdego komponentu z osobna
W przypadku tworzenia modeli przeciwnej strony dostępne są jeszcze dwa dodatkowe kroki:
3. Tworzenie nowych plików lub konfiguracji
4. Eksportowanie operacji i cech geometrycznych ( w przypadku zapisu do nowego pliku)

Krok pierwszy

Wybieramy komponenty i płaszczyznę odbicia.

Krok drugi

Możemy wybrać z trzech typów lustra, które określają punkt odniesienia geometrycznego dla operacji odbicia – ma znaczenie położenie w kierunku prostopadłym do płaszczyzny lustra.

Przykład wyboru dla lustra względem płaszczyzny ZY komponentu niesymetrycznego:

Środek ramki granicznej Środek masy Początek komponentu

 Aktywując opcję Pomoc Dynamiczna uzyskujemy dostęp do wygodnej podpowiedzi w kwestii wyboru trybu odbicia lustrzanego (orientacji w przestrzeni), odpowiedniego dla naszego złożenia.

1

2

3

4

5

Modyfikacja osi orientacji komponentu pozwala dodatkowo modyfikować położenie odbicia komponentu.

Dostępne są również opcje synchronizacji ruchu elastycznych elementów podzespołu oraz konfiguracji komponentów w szyku ze źródłem.

Dla ułatwienia, można również skorzystać z wizualnego odizolowania wybranego komponentu od reszty złożenia.

Krok trzeci

Możemy tutaj umieścić wersję przeciwnej strony komponentu jako nową wyprowadzoną konfigurację lub zapisać jako nowy plik o odpowiedniej nazwie.

Krok czwarty

Wybierając opcję zapisania odbicia komponentu jako nowy plik dostępny jest transfer różnych obiektów geometrycznych i danych do tej nowej części.

Podsumowanie

W trakcie tworzenia złożeń o symetrycznym położeniu i geometrii części warto używać operacji Lustro komponentów. Dostępne podpowiedzi znacząco ułatwiają ten proces, a możliwości wyprowadzania właściwości przeciwnej strony komponentu ułatwiają organizację plików i konfiguracji.