Platforma 3DEXPERIENCE – Project Planner | Zarządzanie zadaniami w aplikacji Collaborative Tasks

HomeRozwiązania3DEXPERIENCE

Platforma 3DEXPERIENCE – Project Planner | Zarządzanie zadaniami w aplikacji Collaborative Tasks

Aplikacja Collaborative Tasks wchodzi w skład ról Project Planner oraz Collaborative Industry Innovator. Wykorzystując fakt pełnej integracji Platformy 3DEXPERIENCE z programem SOLIDWORKS możemy z jednego miejsca w łatwy oraz intuicyjny sposób pracować w środowisku CAD oraz zarządzać przypisanymi do nas zadaniami.

Uruchomienie aplikacji Collaborative Tasks w dodatku dla SOLIDWORKS

Aby dostać się do aplikacji Collaborative Tasks z poziomu programu SOLIDWORKS, w pierwszej kolejności przechodzimy do dodatku 3DEXPERIENCE (Uwaga, aby mieć dostęp do dodatku 3DEXPERIENCE dla SOLIDWORKS należy być w posiadaniu roli Collaborative Designer for SOLIDWORKS). Następnie z poziomu dodatku klikamy na kompas i wybieramy jedną z ról, która zawiera aplikację Collaborative Tasks. W tym przypadku skorzystamy z roli Project Planner. Analogiczne działanie możemy wykonać również bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.

Po uruchomieniu aplikacji dostajemy dostęp do przydzielonych nam zadań. Zadania pomiędzy statusami „To Do”, „In Work” oraz „Completed” możemy przenosić poprzez funkcję przeciągnij i upuść. Dodatkowo przenoszenie zadań do statusu „Completed” możemy wykonać klikając na danym zadaniu prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierając opcję „Complete”.

Gdy klikniemy edycję przydzielonego do nas zadania, możemy zobaczyć więcej szczegółów na temat pracy, która została nam zlecona. Z tego poziomu możemy bezpośrednio w SOLIDWORKS otworzyć model przypisany jako załącznik do zadania, a następnie przystąpić do wykonywania pracy projektowej. Co istotne, bezpośrednio z poziomu dodatku możemy podejrzeć także inne pliki, przykładem niech będzie specyfikacja techniczna w formacie PDF, która zostanie otwarta w aplikacji 3DPlay.

Gdy wykonaliśmy już pracę niezbędną, w celu zamknięcia zadania możemy dołączyć wykonaną dokumentację oraz zostawić komentarz. Kiedy zmienimy status zadania na „Complete”, osoba zlecająca automatycznie otrzyma notyfikację o jego zakończeniu.

Więcej informacji odnośnie roli Project Planner znajdą Państwo w artykułach: „Zakładanie nowych projektów oraz planowanie zadań przy pomocy aplikacji Project Planning” a także „Automatyczna optymalizacja oraz łączenie zadań projektowych za pomocą aplikacji Project Planning”, który pojawi się wkrótce.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony poświęconej zagadnieniom związanym z rozwiązaniami chmurowymi 3DEXPERIENCE: Platforma 3DEXPERIENCE – przyszłość SOLIDWORKS w chmurze – SOLIDEXPERT

W razie potrzeby dodatkowego kontaktu w tej lub innej sprawie technicznej, zachęcamy do zarejestrowania swojego zgłoszenia na stronie https://pomoc.solidexpert.com/.