Usunięte elementy w przechowalni SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Usunięte elementy w przechowalni SOLIDWORKS PDM

Pliki i foldery, które zostaną usunięte w przechowalni PDM trafiają do kosza w PDMie. Aby usunąć plik czy folder w PDMie należy posiadać odpowiednie uprawnienia. Proszę mieć dodatkowo na uwadze, że np. w przypadku plików, uprawnienia do ich usunięcia mogą dodatkowo być związane z obiegiem dokumentacji, np. plik w stanie „edycji” użytkownik może usunąć, ale gdy zostanie zatwierdzony już nie.

Usuwanie plików czy folderów wykonuje się tak samo jak w eksploratorze poza przechowalnią PDM czyli poprzez np. kliknięcie przycisku „delete” czy spod prawego przycisku myszy wybierając polecenie „usuń”. Podobnie tutaj zadziała przycisk „shift”, czyli całkowite usunięcie (bez opcji odzyskania) z pominięciem kosza, gdzie w przypadku PDMa wywołane zostanie polecenie zniszczenia (do którego potrzebne są dodatkowe uprawnienia, które zalecamy, aby pozostawić tylko adminowi).

Do elementów usuniętych dotrzeć można z poziomu właściwości folderu, na zakładce „Usunięte elementy”.

Wówczas wylistowane zostaną pliki i foldery, które zostały usunięte w danym folderze oraz jego podfolderach w przypadku zaznaczenia opcji „Uwzględniaj elementy w podfolderach”.

Aby wejść we właściwości folderu należy na niego (lub wewnątrz folderu w pusty obszar) kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać „Właściwości”. Podobnie można wybrać folder będący widokiem przechowalni, czyli głównym folderem przechowalni.

We właściwościach folderu, na zakładce elementów usuniętych jest możliwość ich odzyskania spod prawego przycisku myszy (do czego wymagane jest również dodatkowe uprawnienie konfigurowalne po stronie administracji PDM).

Gdy w danej lokalizacji istnieje nowy element o takiej samej nazwie jak element w koszu i zostanie on odzyskany, w przechowalni zostanie do niego dodany przedrostek:

Elementy w koszu przechowywane są po stronie serwera PDM, nie lokalnie, dlatego np. w przypadku gdy użytkownik wyewidencjonował plik, wykonał w nim zmiany i następnie usunął plik (bez uprzedniego zaewidencjonowania po zmianach), po odzyskaniu z kosza będą dostępne wersje plików, które znajdują się na serwerze bez zmian wykonanych po ostatnim wyewidencjonowaniu (czyli zmian, po których nie nastąpiło zaewidencjonowanie pliku).

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu: pomoc@solidexpert.com