Zaprojektowano w SolidWorks: Praca warsztatowa

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zaprojektowano w SolidWorks: Praca warsztatowa

Sfazowanie lica rury zachowując na obwodzie stałą wartość kąta do przycinanej rury