Harmonogram zadań – dodawanie właściwości dostosowanych w SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Harmonogram zadań – dodawanie właściwości dostosowanych w SOLIDWORKS

Wraz z rozwojem firmy przychodzi czas, w którym uaktualniamy dokumentacje, czego konsekwencją jest edycja szablonów rysunkowych w SOLIDWORKS. Często pojawia się wtedy potrzeba uzupełnienia dodatkowych zmiennych we właściwościach dostosowanych. W przypadku jednego lub kilku plików możemy zrobić to ręcznie. Jednak co w przypadku, kiedy musimy zdefiniować nową zmienną dla całej dokumentacji? Z pomocą przychodzi nam harmonogram zadań w SOLIDWORKS, który automatycznie uzupełni wartości dostosowane pliku.

   Jak zastosować harmonogram zadań?

Poniżej znajduję się złożenie z częściami, które nie posiadają zmiennej „masa” we właściwościach dostosowanych. Zastosujemy wiec harmonogram zadań, aby została ona uzupełniona automatycznie.

Jak widzimy pojedyncza część nie ma zmienna „masa”.

Dodamy ją uruchamiając Harmonogram zadań SOLIDWORKS, a następnie wchodząc w zakładkę „Aktualizuj dostosowane własności”.

Po kliknięciu w zakładkę zobaczymy okno aktualizacji, w którym mamy możliwość wyboru, czy chcemy zaktualizować dostosowane właściwości w pliku czy w folderze. W tym przypadku, z racji na dużą ilość części, wybierzemy „Dodaj folder”. Ta opcja pozwoli nam na wybranie całego katalogu.

Odszukujemy katalog, w który znajduje się nasza dokumentacja i wybieramy go, zatwierdzając kliknięciem w „Wybierz folder”.

Kiedy to zrobimy na ekranie wyświetli się okno aktualizacji z uzupełnioną ścieżka folderu, w którym chcemy wprowadzić zmiany [1], a także z rozszerzeniami plików, do których wprowadzimy nową zmienną – masa [2]. Jeśli dane są poprawne możemy przejść dalej [3].

W nowym oknie wybieramy nazwę, typ i wartość zmiennej oraz nazwę konfiguracji [1]. Kolumnę „Nazwa” uzupełniamy wartością „Weight”, typ naszej zmiennej to „Tekst”. „Wartość” uzupełniona jest formułą wywołującą zmienną z pliku SOLIDWORKS. Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych nam właściwości, przechodzimy dalej klikając przycisk ‘Zakończ’ [2].

Kiedy to zrobimy zostanie uruchomione zadanie aktualizacji dostosowanej właściwości, które rozpocznie otwieranie wybranych przez nas plików, dopisując zmienne do właściwości dostosowanych. Przebieg możemy oglądać w oknie harmonogramu zadań.

Po wykonaniu procesu aktualizacji możemy zobaczyć, że do plików została dopisana zmienna masy o nazwie „Weight”.

Wykorzystanie harmonogramu zadań do uzupełniania brakujących zmiennych w plikach SOLIDWORKS pozwala nam zaoszczędzić dużo czasu i jest bardziej efektywne niż wykonywanie procesu ręcznie. Narzędzie to jest idealnym rozwiązaniem do uaktualnienia starej dokumentacji do nowych standardów.

   Aplikacja SW Custom Properties

Alternatywą dla harmonogramu zadań w SOLIDWORKS może być aplikacja SW Custom Properties, która również pozwala na hurtowe modyfikowanie właściwości dostosowanych w wybranych plikach. Dodatkowo umożliwia szybszą realizację podstawowych funkcji dodawania, usuwania lub modyfikacji właściwości dostosowanych. Aplikacja współpracuje również z SOLIDWORKS PDM, przez co pozwala na zmianę właściwości w plikach zaewidencjonowanych, a wyewidencjonowane plików następuje automatycznie.

Więcej informacji o aplikacji znajdziesz na stronie SOLIDEXPERT  oraz w artykule na naszym blogu.