SOLIDWORKS – Zastępowanie elementu złożenia importowanego przy pomocy 3D Interconnect

HomeRozwiązaniaProjektowanie

SOLIDWORKS – Zastępowanie elementu złożenia importowanego przy pomocy 3D Interconnect

Wiele firm korzystających z oprogramowania CAD innych producentów z różnych przyczyn coraz częściej wybiera środowisko SOLIDWORKS jako nowy program, który po pierwsze ma zastąpić dotychczasowe rozwiązanie, a po drugie umożliwić korzystanie z części i złożeń utworzonych już wcześniej. Korzystanie z 3D Interconnect w celu tworzenia nowych konstrukcji na bazie plików Catii, Inventora, PTC Creo, Solid Edge’a czy NX-a zostało opisane w artykule

3D Interconnect – nowy wymiar pracy na innych formatach CAD

Jeżeli elementy złożenia SOLIDWORKS wstawione z innego CAD-a zostaną zmienione w starym programie, SOLIDWORKS ma możliwość ich zaktualizowania, czyli ponownego odczytania pliku źródłowego z uwzględnieniem wszystkich wcześniej zdefiniowanych w SOLIDWORKS wiązań.

W celu pokazania sposobu podmiany importowanej części posłużę się modelem złożenia Autodesk Inventor w formacie *.iam oraz częściami w formacie *.ipt.

Jeśli do złożenia SOLIDWORKS została wstawiona część *.ipt poprzez polecenie „Wstaw komponenty” będzie ona wyświetlana w drzewie złożenia jako zaimportowana część.

Instynktownie, aby podmienić importowaną część wybieramy polecenie „Zastąp”, które dla takich elementów nie jest dostępne.

Zastępowanie pliku *.ipt innym w tym przypadku sprowadza się do wyboru polecenia „Edytuj część” i wskazania lokalizacji nowej części.

Kolejny przypadek opisuje sytuację kiedy otwieramy plik poleceniem Plik -> „Otwórz”. W takiej sytuacji do pliku części *.sldprt zostaje wstawiony importowany plik *.ipt.

W celu zmiany pliku *.ipt na inny należy w pierwszej kolejności otworzyć plik *.sldprt, a następnie wybranie polecenia „Edytuj część” jak przedstawiono poniżej.

W kolejnym kroku wybieramy tak jak poprzednio lokalizację nowego pliku, po podmianie zamykamy daną część zapisując powstałe zmiany. Po powrocie do widoku złożenia przebudowujemy je, aby zaktualizować model.

W przedstawionym przykładzie podmienialiśmy śrubę na dłuższą. Efekt poniżej.