Jak przenieść licencję DraftSight?

HomeRozwiązania

Jak przenieść licencję DraftSight?

Warto wiedzieć:

Wersja sieciowa DraftSight dostępna jest w wariantach Enterprise i Enterprise PLUS. Zarządzaniem licencji zajmuje się usługa SolidNetWork License Manager, którą należy zainstalować z oddzielnego pliku na komputerze określonym jako „SERWER”.

Serwerem może być również komputer przenośny.

Program SolidNetWork License Manager występuje w dwóch wariantach:

 1. Server – administracja, uruchamianie i zatrzymanie serwera, aktywacja i wypożyczanie licencji
  – wymagana jest dodatkowo instalacja – wykonywana jeszcze przed instalacją DraftSight
 2. Client – wypożyczanie licencji
  – program jest instalowany automatycznie

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie

Warto przed instalacją upewnić się jaka wersja serwera i programu może zostać zainstalowana. Licencja przede wszystkim powinna być zgodna ze stanem zakupu, kiedy się odbył i czy jest subskrypcja.

UWAGA! W przypadku gdy na komputerze chcemy używać programów: DraftSight 2020, SolidWorks 2021 i SOLIDWORKS 2022 – co wynika z zakupionych licencji – to serwer musi być w wersji nie niższej niż najwyższa planowana wersja 2022.

Opisana sytuacja pokazuje jak ważne jest zaplanowanie i wdrożenie właściwych wersji programów i serwera.

Pliki instalacyjne do różnych wersji programu – serwery licencji – dające usługę SolidNetWork License Manager

W dalszej części opisane zostaną trzy najczęściej pojawiające się sytuacje związane z obsługą serwera licencji:

A. Przenieść serwer i program (licencję)
B.
Przenieść tylko program (licencję)
C. Dopisanie licencji do serwera i instalacja programu

 

A. Przenieść serwer i program (licencję)

 1. Upewnić się, że licencja nie jest wypożyczona (ewentualnie zwrócić licencję)
 2. Wypisać licencję z serwera!
 3. Odinstalować serwer i program.
 4. Zainstalować serwer na drugim komputerze i aktywować licencję.
 5. Zainstalować program DraftSight w wariancie sieciowym SNL.
 1. Z poziomu systemu Windows wywołać serwer licencji –
  SolidNetWork License Manager Server 20xx.W zakładce POŻYCZANIE LICENCJI zwrócić licencję na serwer:

UWAGA: jeżeli w planach jest przeniesienie serwera licencji należy przypilonować zwrócenie wszystkich licencji, które są przypięte do danego numeru seryjnego. Jednocześnie podczas samego procesu dezaktywacji serwera żadna z licencji nie może być w użyciu. Najlepiej jest czynności te zaplanować i wykonywać w określonym czasie, np. poza godzinami pracy biura konstrukcyjnego lub w weekend.

 1. Gdy już jest wiadomo że wszystkie licencje zostały zwrócone na serwer i żadna nie jest używana:
  – aplikacja SolidNetWork License Manager – zakładka ADMINISTRACJA SERWERA.
  – sekcja SERWER LICENCJI wstrzymać serwer – ZATRZYMAJ
  – sekcja INFORMACJI O LICENCJI – MODYFIKUJ
  Co chcesz zrobić? – Przenieś licencję(-e) produktu na nowy/zmodernizowany komputer
 2. Z poziomu systemu Windows wywołać DODAJ I USUŃ PROGRAMY i odinstalować program DRAFTSIGHT oraz aplikację serwera SOLIDNETWORK:
 3. Na komputerze docelowym zainstalować serwer licencji z pliku:
  np. – swlicmgr_x64_2022_sp_0.0.exe, i aktywować licencję poprzez podanie numeru wg klucza: 9010 xxxx xxxx xxxx xxxx
 4. Zainstalować program z pliku, np. – DraftSight_x64_2022_SP_0.0.exe,
  podczas instalacji wybrać model licencji SNL –oraz podać nazwę serwera wg wzorca: 25734@NAZWA SERWERA
  Instalacja serwera i programu odbyła się na jednym komputerze. Uruchomienie programu nie powinno stanowić problemu. Gdyby zdarzyły się jednak jakieś trudności najczęściej związane są one z dostępem do usług; należy wówczas przetestować wyłączenie programu antywirusowego, odblokować porty.

 

 

B. Przenieść tylko program (licencję)

Jeśli serwer ma zostać na swoim miejscu a tylko program ma zostać przeniesiony – sprawa jest prostsza. Naturalnie, wówczas zajmujemy się tylko programem, należy zwrócić licencję, odinstalować program i zainstalować na innym komputerze.

 1. Upewnić się, że licencja nie jest wypożyczona (ewentualnie zwrócić licencję)
 2. Odinstalować program
 3. Zainstalować na nowym – docelowym komputerze DraftSight w wariancie sieciowym SNL

 

 1. Z poziomu systemu Windows wywołać klienta licencji –
  SolidNetWork License Manager Client 20xx.

  W zakładce POŻYCZANIE LICENCJI zwrócić licencję na serwer:
 2. Z poziomu systemu Windows wywołać DODAJ I USUŃ PROGRAMY i odinstalować program DRAFTSIGHT
 3. Zainstalować program z pliku, np. – DraftSight_x64_2022_SP_0.0.exe,
  podczas instalacji wybrać model licencji SNL –

oraz podać nazwę serwera wg wzorca: 25734@NAZWA SERWERA

Aby licencja mogła wystartować komputer z programem musi być w tej samej sieci LAN co serwer. W przypadku problemów należy sprawdzić kwestii uprawnień systemowych, włączonego programu antywirusowego czy odblokowania portów.

 

C. Dopisanie licencji do serwera

Zdarza się również, że stajemy przed faktem, że serwer już funkcjonuje a naszym zadaniem jest dogranie i aktywacja nowej licencji.

 1. Uruchomić istniejący serwer i aktywować licencję
 2. Zainstalować DraftSight w wariancie sieciowym SNL.

 

 1. Z poziomu systemu Windows wywołać Dodaj/Usuń Programy
  Wskazać serwer licencji wraz z modyfikacją:

  Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
  Wpisać numer licencji wg klucza: 9010 xxxx xxxx xxxx xxxx:
  Gdy nie stanie nic na przeszkodzie, czyli np. licencja będzie „wolna” i gotowa do użycia –
  system licencjonowania aktywuje ją i potwierdzi komunikatem.
 2. Zainstalować program z pliku, np. – DraftSight_x64_2022_SP_0.0.exe,
  podczas instalacji wybrać model licencji SNL –

  oraz podać nazwę serwera wg wzorca: 25734@NAZWA SERWERA

Obraz zawierający tekst Opis wygenerowany automatycznie
Ponieważ serwer w tym przypadku jest już skonfigurowany to program podczas pierwszej próby uruchomienia wystartuje bez dodatkowych komunikatów wymagających potwierdzeń.

Więcej informacji na temat instalacji i aktywacji zostało opisane w artykule.