Menedżer synchronizacji obróbki w CAMWorks

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

Menedżer synchronizacji obróbki w CAMWorks

Maszyny wielozadaniowe są coraz częściej spotykane również w Polsce. Praca na tokarkach wykorzystujących dwie głowice rewolwerowe lub dodatkowe wrzeciono pozwala na optymalizację oraz przyspieszenie procesu obróbki. W CAMWorks istnieje możliwości zsynchronizowania operacji toczenia oraz frezowania zarówno dla maszyn posiadających dwie głowice jak i dla maszyn dwuwrzecionowych.

ms1

Rysunek 1. Interfejs programu CAMWORKS

Menedżer synchronizacji możemy uruchomić bezpośrednio z interfejsu CAMWorks. Umożliwia on zmianę kolejności operacji i zsynchronizowanie kompatybilnych operacji, które mogą zostać wykonane w tym samym czasie. Pozwala to na skrócenie czasu obróbki. Interfejs menedżera został stworzony tak, aby użytkownik miał możliwość łatwego zaznaczania i przeciągania operacji pomiędzy głowicami.

ms2

Rysunek 2. Menedżer synchronizacji CAMWorks

Istnieją dwie strategie synchronizacji:

  1. Sekwencyjnie

Gdy strategia synchronizacji jest ustawiona na sekwencję, wszystkie operacje znajdujące się w drzewie operacji są uporządkowane w kolumnach pod odpowiednimi głowicami i zachowują tę samą sekwencję co w drzewie operacji CAMWorks. Uzyskana kolejność nie może być zmieniona przez użytkownika.

W tej strategii możliwe jest dodawanie kodów oczekiwania w dwojaki sposób:

  • Względem operacji

CAMWorks automatycznie dodaje kody oczekiwania po każdej operacji. Te kody zapewniają, że jeśli rozpoczniemy jedną operację, kolejna w sekwencji musi czekać do momentu zakończenia poprzedniej operacji, niezależnie od umiejscowienia w głowicy.

  • Względem głowicy

Przy obróbce różnymi głowicami, pomiędzy dwoma kolejnymi operacjami wprowadza się kody oczekiwania. Zapewniają one bezkolizyjność obróbki poprzez wymuszenie oczekiwania na zakończenie poprzedniej operacji.

  1. Użytkownika

Po wybraniu tej strategii użytkownik może dodać kody oczekiwania według własnego uznania. Mogą one zostać dodane zarówno przed jak i po dowolnie dwóch wybranych operacjach. Po wybraniu jednej operacji z kolumny głowicy przedniej oraz kolejnej z głowicy tylnej możliwy jest wybór jednego z przycisków wstawiania kodów oczekiwania.

ms3

Rysunek 3. Wykorzystanie strategii użytkownika do synchronizacji operacji

Po wybraniu odpowiednich operacji do synchronizacji oraz po dodaniu kodów oczekiwania, w zakładce Widok czasu wyświetlany jest szacowany czas obróbki w postaci linii czasowej. Ta linia czasu podzielona jest na dwie sekcje z uwzględnieniem zamocowania na wrzecionie oraz przeciw-wrzecionie. Szacowany czas obróbki operacji jest wyświetlany w odniesieniu do tylnej i przedniej głowicy.

ms4

Rysunek 4. Linia czasu przedstawiająca czasy obróbki

Po wygenerowaniu G-kodu w programie CAMWorks możemy go przetestować na wirtualnym modelu maszyny.  Moduł symulacyjny pozwala na realistyczną symulacją obróbki wielozadaniowej.

ms5

Rysunek 5. Symulacja programu na wirtualnym modelu maszyny