Tworzenie symboli 2D w bazie symboli SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Tworzenie symboli 2D w bazie symboli SOLIDWORKS

W odpowiedzi na często zadawane pytanie o możliwość dodania dowolnego symbolu do bazy symboli 2D  SOLIDWORKS, postanowiliśmy stworzyć artykuł pokazujący krok po kroku jak to uczynić.

Wszystkie dostępne symbole znajdują się w jednym pliku o nazwie GTOL.SYM znajdującym się w: C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\lang\polish

UWAGA: Jeśli pozycja „ProgramData” nie jest wyświetlana, należy w opcjach folderów włączyć widoczność ukrytych plików/folderów/dysków.

Włączenie uprawnień

W celu dodania nowego symbolu klikamy prawym przyciskiem myszy na wyżej wspomniany plik, wybieramy opcję „Uruchom za pomocą…” i następnie wybieramy notatnik lub inny edytor tekstu. Należy pamiętać o utworzeniu kopii zapasowej pliku, aby w razie niepowodzenia lub błędu bezpiecznie powrócić do początku procedury. Po otwarciu okna naszym oczom ukaże się okno z niezrozumiałym tekstem.

gtol

Każdy z symboli składa się z podstawowych elementów takich jak: okrąg, łuk, linia z podanymi współrzędnymi. Naszym zadaniem jest odtworzenie symbolu poprzez zdefiniowanie elementów składowych. Można to zrobić na zwykłej kartce papieru a następnie przekonwertować to na tekst zrozumiały dla programu.

A teraz przejdźmy do konkretów:

– Linijki zaczynające się od „ ;; ” – to komentarze i są one ignorowane przez program, można za nimi umieścić dowolny tekst.

Np. ;;  SOLIDWORKS

– Rozpoczęcie kolejnego wiersza od „ # ”rozpoznawane jest przez oprogramowanie i oznacza utworzenie nowej kategorii. Bezpośrednio po „ # ” znajduje się nazwa znacznika a po przecinku pełna nazwa nowoutworzonej kategorii.

Np. #CUSTOM,Symbole dostosowane

– Gwiazdką („ * ”) rozpoczynamy dodanie nowego symbolu i podobnie bezpośrednio po „ *  ” znajduje się nazwa znacznika symbolu a po przecinku pełna jego nazwa.

Np. *ANGLE,Znacznik kąta

-Od „ A ” zaczynamy każdy kolejny element symbolu.

Np. A,LINE .0,.5,1.6,1.

Jak widzimy przykładowo po „ A,LINE ” znajduje się spacja a za nią kolejne elementy (wartości liczbowe) rozdzielone tylko przecinkiem. Uwaga! Dozwolone reprezentacje współrzędnych: 0 = 0.0 = .0, więc „ .5 ” to dla programu to samo co „ 0.5 ”.

Dostępne warianty elementów:tabelka

Należy pamiętać, że biblioteka symboli jest ładowana przy każdym uruchomieniu programu, więc w celu wprowadzenia zmian należy uruchomić ponownie SOLIDWORKS, bądź usunąć i dodać ponownie lokalizację pliku biblioteki symboli.

Aby zapewnić każdemu pracownikowi dostęp do nowych symboli należy na każdym stanowisku podmienić plik GTOL.SYM.

Przykładowy symbol stworzony przez Nas na potrzeby tego artykułu to znacznik kąta, wraz z nim utworzona została dodatkowa kategoria o nazwie „Symbole dostosowane”:

tabela2

Symbol