Co nowego w 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024

Home3DEXPERIENCE

Co nowego w 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024

Wykorzystując narzędzia 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024, możesz przejąć kontrolę nad przyszłością swojej firmy, zapewniając komunikację w czasie rzeczywistym między warsztatem, a działem inżynieryjnym, co ma kluczowe znaczenie dla terminowego dostarczania części. Komunikacja w całej firmie jest ważna, ale ważne jest, aby wszyscy mieli dostęp do podejmowania decyzji na podstawie tych samych danych.

Co nowego w 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024

Rola NC Shop Floor Programmer umożliwia użytkownikom tworzenie i symulowanie programów NC dla 2,5 i 3 osi w wirtualnym środowisku w celu wczesnej walidacji i kwalifikacji konfiguracji w celu ograniczenia błędów i przeróbek oraz skrócenia czasu programowania NC.

Wirtualna komórka produkcyjna zachowuje powiązanie z projektem, zapewniając współbieżną inżynierię z pojedynczym źródłem prawdy dla wszystkich zasobów hali produkcyjnej i procesów NC w celu wyeliminowania błędów komunikacyjnych.

Dodane funkcjonalności obejmują:

 • Sondowanie
 • Programowanie 3+2
 • Gratowanie
 • Programowanie WireEDM
 • Nesting
 • Programowanie cięcia laserowego/wodnego

Uwaga : Powyższe elementy są dołączone do wszystkich ról NC Programming w 3DEXPERIENCE.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, komputer, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Sprawdzanie części pod kątem wykonalności

Wszystkie role NC Programming na platformie 3DEXPERIENCE obejmują aplikację do sprawdzania możliwości produkcyjnych – Manufacturability Check. W SOLIDWORKS ta aplikacja jest porównywalna z narzędziem Design for Manufacturability znanym jako DFMXpress.

Kontrola wykonalności umożliwia użytkownikom sprawdzanie poprawności części w wirtualnym środowisku 3D na maszynie CNC w celu sprawdzenia możliwości wyprodukowania części w oparciu o specyficzne dla firmy standardy projektowe (np. standardowe rozmiary otworów i głębokość otworów o płaskim dnie).

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Ikona komputerowa Opis wygenerowany automatycznie

Parametry produkcyjne można ustawić w celu analizy procesów addytywnych i subtraktywnych na potrzeby wyceny i planowania procesów w hali produkcyjnej.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Strona internetowa Opis wygenerowany automatycznie

Zauważyłeś problem? Użyj 3D Markup, aby wysłać szczegóły do ​​inżyniera. Szybko wstaw tekst i grafikę, aby pomóc przekazać problem.

Można również tworzyć zrzuty modelu 3D i szybko wysyłać je do przeglądu, pozostając jednocześnie na platformie 3DEXPERIENCE .

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, Oprogramowanie multimedialne, oprogramowanie Opis wygenerowany automatycznie

Po sfinalizowaniu zastąp istniejącą część nową rewizją bez konieczności otwierania i ponownego umieszczania części na maszynie.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

Na koniec przeprowadź poprawioną część przez kontrolę wykonalności po raz ostatni w celu weryfikacji, zanim zostanie wysłana do produkcji.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, design Opis wygenerowany automatycznie

NC Shop Floor Programmer 3DEXPERIENCE

Ponieważ część jest zatwierdzana do produkcji w wirtualnym środowisku cyfrowego bliźniaka, kiedy nadejdzie czas rozpoczęcia programowania części, wystarczy otworzyć tę samą celę produkcyjną, która została już utworzona w programie 3DEXPERIENCE Shop Floor Programmer, aby rozpocząć programowanie części.

Cela obróbcza została utworzona na podstawie szablonu, który zawiera oprzyrządowanie i mocowania, eliminując czasochłonne zadanie wstawiania narzędzi i umieszczania imadeł.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, Oprogramowanie multimedialne Opis wygenerowany automatycznie

Dzięki łatwym do interpretacji powiadomieniom i Kreatorowi obróbki rola NC Shop Floor Programmer eliminuje wiele domysłów podczas programowania części.

Wszystkie ścieżki narzędzia są wyświetlane przy użyciu kinematyki rzeczywistej maszyny. 3DEXPERIENCE tworzy wirtualnego bliźniaka, który dokładnie pokazuje, co będzie się działo na hali produkcyjnej.

Podstawy programowania robotów 3DXEPERIENCE

Z wielu powodów robotyka przemysłowa staje się standardem w zakładach produkcyjnych. Choć wykorzystanie robotów przemysłowych stało się coraz powszechniejsze, ich zaprogramowanie nadal może stanowić wyzwanie.

Rola Robot Programmer daje użytkownikom możliwość łatwego programowania, symulowania i sprawdzania ramion robotycznych wielu marek do zastosowań związanych z obsługą maszyn, spawaniem łukowym, Pick&Place, cięciem i klejeniem.

Obraz zawierający tekst, maszyna, Sprzęt medyczny, komputer Opis wygenerowany automatycznie

Aplikacje:

 • Doskonale nadaje się do zastosowań z zakresu spawania łukowego, klejów, cięcia, obsługi maszyn, podnoszenia i układania
 • Kinematyka dla mechanizmów roboczych, zacisków i mocowań
 • Możliwości w zakresie tworzenia układu cel i zakładów produkcyjnych
 • Zawiera bibliotekę robotów i translatory robotów
 • Programowanie offline w języku natywnym robota
 • Kalibracja celi zrobotyzowanej

Ponieważ programowanie odbywa się w trybie offline, możesz nieprzerwanie działać podczas programowania, symulacji i sprawdzania nowych zadań.

Robot Programmer umożliwia użytkownikom łatwe umieszczanie ramion robotów, pokazując możliwe lokalizacje w oparciu o zasięg ramienia robota przedstawiając graficznie zielone kwadraty na siatce.

Obraz zawierający tekst, Oprogramowanie graficzne, Oprogramowanie multimedialne, zrzut ekranu Opis wygenerowany automatycznie

Factory Simulation Engineer 3DEXPERIENCE

Dzięki  Factory Simulation Engineer użytkownicy mogą symulować i optymalizować przepływ materiałów i zasobów, korzystając z wirtualnego bliźniaka dowolnego obiektu.

Obraz zawierający maszyna, zrzut ekranu, inżynieria, młynarz Opis wygenerowany automatycznie

Aplikacje:

 • Przepustowość systemu produkcyjnego
 • Wykonaj analizę „tak jak jest” i „co jeśli”.
 • Monitorowanie zasobów KPI
 • Śledzenie zapasów (WIP) według tempa produkcji
 • Descrete Event Simulation z obsługą zdarzeń losowych (awaria, brakujące części, czas cyklu) w celu symulacji godziny, dnia, tygodnia lub miesięcy
 • Możliwości obsługi trybu Push Pull
 • Zmiana kalendarza, partii, harmonogram sekwencji
 • Symulacja AGV / generowanie ścieżki człowieka / integracja robotyki
 • Twórz zasoby maszynowe i dodawaj kinematykę
 • Biblioteka zasobów produkcyjnych

Dzięki dokładnej, skalowalnej reprezentacji obiektu użytkownicy mogą optymalizować układy, planować rozbudowę i tworzyć badania przepływu, aby zapewnić najbardziej wydajne środowisko produkcyjne.

Od programowania maszyn CNC i robotów po tworzenie optymalnego układu hali produkcyjnej, rozwiązania produkcyjne 3DEXPERIENCE są gotowe, aby pomóc Ci poszerzyć horyzonty. Dzięki portfolio produkcyjnemu w 3DEXPERIENCE dane są gromadzone w trakcie całego procesu. Od analizy części po jej wysyłkę do klienta — wszyscy interesariusze mają wgląd w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Obejrzyj najważniejsze nowości Smart Manufacturing 2024: