Optymalizacja zapisu na platformę 3DEXPERIENCE oraz automatyzacja przypisywania numerów referencyjnych

Home3DEXPERIENCE

Optymalizacja zapisu na platformę 3DEXPERIENCE oraz automatyzacja przypisywania numerów referencyjnych

Platforma 3DEXPERIENCE wprowadziła nowe zmiany, które znacząco usprawnią proces zapisywania plików, wprowadzając innowacyjne opcje MySession. Skupiają się one na optymalizacji zapisu, zwiększając wydajność i przyspieszając czasy zapisu, zwłaszcza dla dużych złożeń. Użytkownicy otrzymują również potężne narzędzia do zarządzania złożeniami i ich odniesieniami. Nowa komenda „Edytuj odniesienia komponentów” w SOLIDWORKS 2024 wprowadza usprawnienie do identyfikowania i zarządzania odniesieniami komponentów w produktach. Te dwie kluczowe innowacje łączą się, aby zrewolucjonizować proces projektowy, umożliwiając użytkownikom płynniejsze zarządzanie danymi projektowymi.

Optymalizacja Zapisu

Pierwszą nowością jest funkcja „Enable Save Optimization”, która zmienia sposób, w jaki platforma 3DEXPERIENCE zarządza zapisem plików. Opcja ta ogranicza zakres zapisu jedynie do zmodyfikowanych plików, co przekłada się na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów systemowych. Zalety tej funkcji są szczególnie widoczne przy zapisywaniu dużych złożeń. Dzięki temu rozwiązaniu, każdy zapis uwzględnia jedynie pliki, które zostały zmienione, co skutkuje znacznym przyspieszeniem procesu. Funkcja ta jest domyślnie włączona dla nowych instalacji, zapewniając natychmiastowe korzyści dla użytkowników

Druga funkcja to „Save Related Drawings” odpowiadająca za zapisywanie rysunków, w przypadku gdzie odnoszą się one bezpośrednio do złożeń najwyższego poziomu. Teraz wszystkie lokalnie zapisane rysunki, które mają bezpośrednie odniesienie do złożenia najwyższego poziomu, zostaną automatycznie zapisane. Funkcja ta jest domyślnie wyłączona dla nowych instalacji, aby ją włączyć należy w opcjach MySession zaznaczyć checkbox „Save Related Drawings”.

Obraz zawierający tekst, elektronika, zrzut ekranu, wyświetlacz

Opis wygenerowany automatycznie

Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi, aby lepiej zrozumieć, jak działa optymalizacja zapisu. Gdy dodajemy nową część (np. Part P3) do złożenia (Assembly Root.sldasm), zakres zapisu zostaje ograniczony do złożenia Root i części P3. W efekcie, proces zapisu do 3DEXPERIENCE wyświetli jedynie nowe i zmodyfikowane pliki, co skutkuje zauważalnym przyspieszeniem czasów zapisu.

Obraz zawierający diagram, żółty, rysowanie, design

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, wyświetlacz, oprogramowanieOpis wygenerowany automatycznie

Rysunek 1 Opcja optymalizacji zapisu włączona

 

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, wyświetlaczOpis wygenerowany automatycznie

Rysunek 2 Opcja optymalizacji zapisu wyłączona

 

Automatyczne Przypisywanie Numerów Odniesień

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Jednym z czasochłonnych zadań, było przypisywanie unikalnych numerów odniesień do wielu komponentów, zwłaszcza w przypadku dużych i złożonych projektów. Teraz, dzięki SOLIDWORKS 2024, można to zrobić znacznie efektywniej. Funkcja „Edytuj odniesienia komponentów” umożliwia ręczne wprowadzanie lub automatyczne przypisywanie numerów odniesień opartych na kolejności w drzewie, co przyspiesza cały proces projektowy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, numer, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Mamy również możliwość pokazywania i ukrywania wartości referencyjnych komponentów w drzewie projektu Feature Manager, co daje projektantom większą kontrolę nad widocznością informacji. To szczególnie ważne w przypadku dużych złożeń, gdzie przejrzystość może być kluczowa dla efektywnej pracy.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, oprogramowanie, numer

Opis wygenerowany automatycznie

Takie przygotowanie projektu w SOLIDWORKS, nie tylko umożliwia nam przeniesienie tych informacji na platformę 3DEXPERIENCE, ale również do listy BOM na rysunku. Dzięki temu użytkownik może w prosty i szybki sposób odwzorować kolejność elementów drzewa projektu Feature Manager na liście materiałowej.

Obraz zawierający tekst

Opis wygenerowany automatycznie

Automatyczne mapowanie odniesień komponentów do właściwości „Find Number” w 3DEXPERIENCE ułatwia synchronizację informacji pomiędzy tymi dwoma potężnymi narzędziami. To ogromna korzyść dla użytkowników, którzy chcą skutecznie łączyć informacje o odniesieniach komponentów pomiędzy SOLIDWORKS, systemem ERP i 3DEXPERIENCE.

Obraz zawierający tekst, numer, oprogramowanie, Czcionka

Opis wygenerowany automatycznie

Posumowanie

Dzięki nowym opcjom MySession, proces zapisywania plików na platformie 3DEXPERIENCE stał się bardziej zoptymalizowany, co bezpośrednio przekłada się na skuteczniejsze zarządzanie projektami i zwiększenie produktywności.

Nowości wprowadzone w SOLIDWORKS 2024 i 3DEXPERIENCE redefiniują standardy zarządzania złożeniami i odniesieniami. Funkcje, takie jak automatyczne przypisywanie numerów odniesień, widoczność ich w drzewie projektu oraz integracja z 3DEXPERIENCE, dostarczają użytkownikom potężne narzędzia do efektywnego projektowania i zarządzania danymi.

Te usprawnienia mają realny wpływ na użytkowników platformy 3DEXPERIENCE. Szybsze czasy zapisu, precyzyjne wyświetlanie zmodyfikowanych plików oraz automatyczne zapisywanie powiązanych rysunków to tylko niektóre z funkcji, które sprawią, że praca z platformą stanie się jeszcze bardziej efektywna.