CAMWorks – PrimeTurning | Nowa technologia toczenia

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

CAMWorks – PrimeTurning | Nowa technologia toczenia

PrimeTurning to autorskie rozwiązanie tyczące się nowej metody toczenia stworzonej przez firmę Sandvik Coromant. Firma ta pozostaje światowym liderem na rynku narzędzi skrawających i autorem wielu ciekawych innowacji w obszarze obróbki skrawaniem, oraz ustanawiającej nowe standardy w zakresie wydajności produkcji.

Nowa definicja toczenia

W odróżnieniu od tradycyjnych metod toczenia w PrimeTurning, w przypadku toczenia wzdłużnego, narzędzie zagłębia się w materiał przy uchwycie i usuwa go przemieszczając się w przeciwnym do niego kierunku tzn. do czoła detalu, co sprawia wrażenie jakby zbierało materiał tyłem płytki. Jednak sama metoda nie sprowadza się tylko do toczenia wzdłużnego. W istocie, można toczyć w różnych kierunkach.

Oznacza to, że także konwencjonalne toczenie, czyli do uchwytu można wykonywać za pomocą tej technologii. Płytki mają możliwość toczenia wzdłużnego, planowania i profilowania. Metoda ta pozwala na zastosowanie dużo mniejszego kąta przystawienia, co znacznie zwiększa wydajność skrawania, a to dzięki specjalnie dobranej do tego celu geometrii płytki. Ponadto, rozkład obciążenia i wysokiej temperatury na dłuższym odcinku krawędzi skrawającej znacznie zwiększa trwałość ostrza. Bardzo dobrze sprawdza się przy obróbce materiałów trudnoskrawalnych. Jest to możliwe, ponieważ mały kąt przystawienia powoduje tworzenie cieńszych, szerszych wiórów, rozkładając obciążenie mechanicznie i termicznie równomiernie na dłuższym odcinku krawędzi skrawającej, niż jak to było do tej pory, a więc nie tylko w obrębie naroża płytki. Zużycie rozkłada się równomiernie na całej długości ostrza płytki, a nie tylko na zaokrąglonym jego fragmencie. W efekcie zwiększa się zakres możliwych do zastosowania parametrów skrawania lub wydłuża trwałość płytki. Dodatkowo w przypadku toczenia od uchwytu nie ma wspomnianego ryzyka zakleszczania się wiórów przy odsadzeniu, stanowiącego częsty i niepożądany efekt konwencjonalnego toczenia wzdłużnego.

Jedną z bardziej istotnych cech tej technologii jest płynne zagłębianie, dzięki czemu możemy zastosować wyższe parametry niż standardowo. Porównując tradycyjną obróbkę, można osiągnąć tutaj nawet o 50% większą wydajność przy równoczesnym wzroście trwałości narzędzia i to w różnych materiałach. Można przyjąć takie założenie, że im trudniejszy materiał w obróbce, albo dłuższy czas skrawania, tym możliwe uzyski stają się większe.

Zalety:

  • Duża elastyczność, dzięki możliwości toczenia we wszystkich kierunkach,
  • Zwiększenie wydajności skrawania,
  • Zmniejszenie zużycia się narzędzia,
  • Eliminacja możliwości zakleszczenia się wiórów.

PrimeTurning w CAMWorks

Program CAMWorks wspiera rozwiązanie PrimeTurning w zakresie przygotowania operacji i wykorzystania właściwych geometrii płytek. Znający to rozwiązanie zapewne wiedzą, że kluczowym kryterium było zautomatyzowanie programowania tak, aby nawet skomplikowane części można było efektywnie zaprogramować w zaledwie kilku kliknięciach.

Same technologia opiera się na dwóch typach płytek.

Typ A – obróbka zgrubna, wykańczająca Typ B – wydajna obróbka zgrubna

 

W celu aktywowania tej funkcji dla wspieranych operacji należy wybrać metodę Toczenie podstawowe.

Operacje, które mogą korzystać z tej technologii to Wykończenie powierzchni, Zgrubne toczenie, Wykańczające toczenie.

CAMWorks posiada również wbudowaną bibliotekę narzędziową, w której znajdują się praktycznie wszystkie płytki do PrimeTurningu oferowane przez firmę Sandvik. W momencie kiedy metoda Toczenie podstawowe zostanie wskazana, program umożliwi nam wybranie tylko właściwego narzędzia z płytką typu A, lub B, przez co niwelujemy możliwość pomyłki na tym etapie tworzenia programu.
Bardzo ważnym aspektem dla klientów chcących zacząć korzystać z PrimeTurningu jest to, że CAMWorks umożliwia płynne zaimplementowanie tej technologii. Dużą wartość przedstawia w tym zakresie Technologiczna Baza Danych z przygotowaną biblioteką narzędziową, Biblioteka Posuwów i Prędkości oraz możliwość tworzenia i edycji własnych strategii obróbczych. Dzięki tym wbudowanym narzędziom jesteśmy w stanie oszczędzić mnóstwo czasu na ręczne definiowanie właściwych narzędzi, czy parametrów operacji.