DraftSight – Tabele stylów wydruku

HomeRozwiązaniaProjektowanie

DraftSight – Tabele stylów wydruku

Niniejszy artykuł ściśle powiązany jest z omówionym już wcześniej tematem drukowania w DraftSight. Tym razem uwagę poświęcimy jednak niewielkiej części tego zagadnienia, czyli stylom wydruku, które mogą mieć olbrzymi wpływ na efekt końcowy.

Rodzaje stylów w DraftSight

Rozpocznijmy od podstawowej, choć często pomijanej informacji: istnieją dwa rodzaje stylów wydruku:

 • Style zależne od koloru – pliki .ctb,
 • Nazwane style – pliki .stb.

Style zależne od koloru są domyślnym wyborem, najczęściej wybieranym ustawieniem jest monochrome.ctb. Przy tych stylach każdy kolor przypisany do obiektu (lub warstwy) ma określone właściwości na wydruku – nie tylko rodzaj czy szerokość linii, ale również np. intensywność, style łączeń i inne cechy. To styl decyduje jak finalnie wyglądać będą linie na wydruku.

Nazwane style są rzadziej wykorzystywanym rodzajem, głównie ze względu na dość dużą liczbę ustawień i bardziej skomplikowany sposób ich przygotowania.

Style konwertować można za pomocą polecenia CONVERTPRINSTYLES – wybór przypisywany jest do rysunku. To samo ustawienie można zmodyfikować z poziomu okna opcji programu wybierając Opcje systemu > Drukowanie > Typ domyślny.

Tworzenie i edycja stylu

Styl można utworzyć korzystając z edycji innej niż domyślna konfiguracji wydruku (domyślnej nie można edytować) lub po prostu z okna wydruku. W sekcji Tabela stylów wydruku wystarczy wybrać Nowy.

Po dodaniu stylu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Edytuj. Uruchomione zostanie okno Edytora tabeli stylu drukowania, w którym do poszczególnych kolorów można przypisać konkretne właściwości na wydruku.

Zauważ, że wygląd można modyfikować tylko dla kolorów od 1 do 255. Oznacza to, że style wydruku .ctb można zastosować tylko dla obiektów, dla których zastosowano kolory standardowe – użycie kolorów dostosowanych (RGB) sprawi, że określenie dodatkowych właściwości na wydruku nie będzie możliwe.

Efekt zastosowania kolorów RGB dla jednej z warstw widoczny jest na podglądzie wydruku zaprezentowanym poniżej. Przypisany do arkusza styl ma za zadanie każdy z kolorów przekształcić na czarny – nie rozpoznaje jednak tych podanych w formacie innym niż standardowy.

Właściwości nowego stylu

Podczas edycji użytkownik może określić kilkanaście różnych ustawień:

 • Kolor linii – określa kolor na wydruku, nadpisuje ustawienia koloru w modelu i rzutni,
 • Styl linii – określa styl linii na wydruku, nadpisuje ustawienia stylu w modelu i rzutni,
 • Szerokość linii – określa grubość kreski na wydruku, nadpisuje ustawienia szerokości w modelu i rzutni
 • Symulacja – określa czy wykorzystywana ma być symulacja, ustawienie będzie pominięte jeśli urządzenie docelowe nie obsługuje symulowania,
 • Przeglądanie – określa intensywność koloru w procentach (w praktyce: ilość tuszu nakładaną w miejsce linii),
 • Numer pióra – tylko dla ploterów piórowych, określa, które pióro ma zostać użyte (od 1 do 32),
 • Wymuszaj koniec segmentów – wymusza zmianę skali linii w celu pełnego dokończenia wzoru (dotyczy linii innych niż ciągła),
 • Styl zamknięcia końcówki – określa typ końców linii,
 • Styl narożnika – określa typ łączeń linii,
 • Skala szarości – określa czy kolory mają być drukowane w skali szarości,
 • Styl wypełnienia – określa rodzaj wypełnienia obiektu,
 • Nr pióra wirtualnego – dla ploterów innych niż piórowe, określa jakiego pióra właściwości mają zostać zastosowane na wydruku.

Domyślne style

W DraftSight zdefiniowanych jest 8 domyślnych stylów:

 • Default.ctb – styl standardowy, gdzie właściwości linii nie są w żaden sposób modyfikowane,
 • Fill Patterns.ctb – pierwsze 9 kolorów używa pierwszych 9 wzorów wypełnienia z listy Wypełnienie, pozostałe używają stylu domyślnego,
 • Grayscale.ctb – wszystkie kolory drukowane są w skali szarości,
 • Monochrome.ctb – wszystkie kolory drukowane są jako czarny,
 • Screening 100%.ctb – drukowanie z pełną intensywnością kolorów,
 • Screening 75%.ctb – drukowanie z 75% intensywności kolorów,
 • Screening 50%.ctb – drukowanie z 50% intensywności kolorów
 • Screening 25%.ctb – drukowanie z 25% intensywności kolorów.

W wielu przypadkach, zwłaszcza gdy grubości linii przypisane są do warstw, style te są wystarczające. Pewniejszym sposobem na ujednolicenie wydruków w organizacji jest jednak stworzenie niestandardowego stylu na bazie jednego z powyższych.

Lokalizacja stylów

Stosowanie stylów wydruku ma duży sens, jeśli korzysta z nich większa liczba użytkowników. Domyślnie pliki .ctb zapisywane są lokalnie, jednak ścieżkę można zmienić w oknie opcji programu wybierając Opcje systemu > Drukowanie > Drukuj lokalizację pliku stylu, gdzie wskazać można lokalizację sieciową lub lokalizację w systemie SOLIDWORKS PDM.

Podsumowanie

Aby sprawnie korzystać ze stylów zależnych od kolorów, należy umiejętnie korzystać z właściwości warstw (kolor, szerokość i rodzaj linii) oraz wiedzieć, jak należy prawidłowo wykonać wydruk w DraftSight. Warto je stosować zwłaszcza w grupie kilku użytkowników, niezwykle pomocne mogą być zwłaszcza w branży architektonicznej. Zachęcamy do pobrania 30 dniowej bezpłatnej wersji testowej (w pełni funkcjonalnej) i do sprawdzenia działania stylów w praktyce.