CAMWorks: Obróbka z uwzględnieniem tolerancji

HomeRozwiązaniaWytwarzanie

CAMWorks: Obróbka z uwzględnieniem tolerancji

W najnowszej aktualizacji CAMWorks pojawiła się dodatkowa funkcjonalność ułatwiająca pracę z częściami stworzonymi w SOLIDWORKS oraz plikami montażowymi, które zawierają tolerancje lub informacje na temat wymiarowania i tolerowania geometrycznego (GD&T). CAMWorks, jako jedyny spośród wszystkich programów CAM współpracujących z SOLIDWORKS, posiada tą niezwykle użyteczną funkcję.

cw1

CAMWorks automatycznie odczytuje tolerancje z wymiarów modelu części SOLIDWORKS i przypisuje odpowiednią strategię obróbki w celu osiągnięcia zamierzonej dokładności wykonania. Nowa funkcjonalność rozpoznaje wszystkie własności, które wymagają przygotowania obróbki. Wśród nich są m.in: otwory, kieszenie, wcięcia, dodania oraz własności wielopowierzchniowe.

cw2

W oknie dialogowym CAMWorks – Tolerance Based Machining mamy możliwość dostosowania domyślnej strategii obróbki dla określonej własności. Dodatkowo możemy definiować własne zakresy tolerancji i dopasować do nich określone strategie. W zależności od wielkości tolerancji proces obróbki wymaga wykonania różnych operacji. W przypadku wykonania otworu, dla podanych na rysunku wyżej zakresów, przypisane są następujące operacje: pogłębianie stożkowe (0-0.05mm), rozwiercanie (0.05 – 0.25mm) oraz wiercenie (0.25-0.5mm). Zdefiniowanie odpowiednich strategii ma wpływ na wygenerowanie odpowiednich ścieżek. Na poniższym rysunku została przedstawiona ścieżka dla operacji rozwiercanie dla otworów, których tolerancja wykonania wynosi 0.025. Widzimy, że program CAMWorks dopasował, na podstawie wprowadzonych przez nas danych, odpowiedni rodzaj obróbki.

cw3

W kolejnej części obróbki wymagają trzy prostokątne kieszenie. Dla każdej z nich została określona inna tolerancja wykonania. Wyświetlona ścieżka została wygenerowana dla prostokątnej kieszeni z tolerowaniem asymetrycznym (0-0.05mm). CAMWorks odpowiednio dobrał parametry operacji, ustawiając naddatek na wartość -0.025mm. Dzięki temu zabiegowi ścieżka została przesunięta tak, aby uzyskać wymiar spełniający wymogi tolerancji.

cw4

cw5

Dodatkowa funkcjonalność CAMWorks doskonale działa również w przygotowaniu obróbki powierzchni. Powierzchnie o różnych wartościach chropowatości zostały automatycznie wyszczególnione różnymi kolorami oraz zostały im przyporządkowane osobne operacje.

cw6

CAMWorks, analizując wartość współczynnika chropowatości, dostosowuje odstępy między ścieżkami tak, aby wykonany produkt spełniał założenia produkcyjne. Im mniejszy współczynnik chropowatości tym ścieżki narzędzia prowadzone są bliżej siebie. Na poniższym rysunku przedstawiona została różnica w kształcie ścieżek dla powierzchni oznaczonych żółtym i zielonym kolorem.

cw7

„Obróbka z uwzględnieniem tolerancji”  pozwala na wyeliminowanie błędów, które mogą się pojawić przy ręcznym definiowaniu ścieżek narzędzia obrabiarki, zaoszczędzenie czasu  oraz usprawnienie przejścia pomiędzy projektem a produkcją.