Nadawanie numeru seryjnego dla plików kopiowanych spoza SOLIDWORKS PDM

HomeRozwiązaniaZarządzanie

Nadawanie numeru seryjnego dla plików kopiowanych spoza SOLIDWORKS PDM

Niezależnie od tego czy tworzymy bardzo rozbudowane projekty, czy jedynie złożenia składające się z kilku części, po pewnym czasie może dojść do sytuacji, że zapiszemy dwie różne części, w dwóch różnych folderach, jednak pod tą samą nazwą. W takiej sytuacji, przy jednoczesnym otworzeniu obu modeli w SOLIDWORKS, program może wyświetlić błędną geometrię dla jednego z nich.

SOLIDWORKS PDM pozwala zapobiec takiej sytuacji kontrolując nazwy plików w przechowalni oraz pilnując, aby nie zostały zduplikowane. Dodatkowo dzięki możliwości zastosowania numerów seryjnych, nazwy plików mogą zostać ujednolicone i unikatowe. Taki zabieg pozwala również uniknąć sytuacji, gdy ścieżka pliku będzie zbyt długa (powyżej 256 znaków).

Stosowanie numerów seryjnych jest szczególnie zalecane, gdy ilość projektów, ich złożoność oraz ilość pracowników, którzy nad nimi pracują jest duża.

Wprowadzanie nazewnictwa z wykorzystaniem kolejnego numeru seryjnego nie wymaga interakcji ze strony użytkownika w momencie, gdy nowoutworzony plik zostaje od razu zapisany w przechowalni PDM. O to, by nazwa była poprawnie wprowadzona dba oprogramowanie SOLIDWORKS. Jednak w sytuacji, gdy projekt został utworzony poza PDM, a chcielibyśmy go umieścić w przechowalni, musimy zastosować poniższy zabieg, aby oprogramowanie SOLIDWORKS PDM nadało nowe nazwy plikom, z wykorzystaniem numerów seryjnych.

  1. Wybierając projekt, który chcemy przenieść do przechowalni, należy zadbać, aby żaden z plików nie był obecnie otwarty w SOLIDWORKS, ani w żadnej innej aplikacji.
  2. Projekt należy przekopiować do tymczasowego folderu w przechowalni PDM oraz pliki zaewidencjonować.
  3. Następnie należy zaznaczyć wszystkie pliki lub złożenie najwyższego poziomu i z menu Narzędzia wybrać Kopiuj drzewo…

pdm1

  1. W oknie Kopiuj drzewo wybieramy wszystkie pliki, wskazujemy folder, w którym docelowo chcemy umieścić pliki projektu oraz używamy opcji Zmień nazwę przy użyciu numeru seryjnego…

pdm2

  1. Po użyciu opcji Zmień nazwę przy użyciu numery seryjnego… możemy zdecydować, który numer seryjny ma zostać użyty dla danego typu plików.

pdm3

  1. Po zatwierdzeniu, zostaną nadane nowe nazwy dla plików.

pdm4

  1. Dodatkowo, jeśli stosowane są nazwy rysunków zgodnie z nazwami modeli do których się odnoszą, zaznaczamy Nazwij rysunki zgodnie z ich nazwami modelu. Dodatkowo można wskazać, aby pliki po skopiowaniu zostały zaewidencjonowane.

pdm5

  1. Po skopiowaniu plików zostały im nadane nazwy zgodnie z kolejnymi numerami seryjnymi.

pdm6

  1. Stare pliki należy usunąć z przechowalni.

Kopiowanie nazw plików CAD do ich opisów

Popularne wśród konstruktorów jest nazywanie plików krótkimi opisami lub określonymi ciągami znaków, które ułatwiają odnalezienie właściwego modelu/rysunku wśród dokumentacji projektowej. Korzystając z narzędzia SOLIDWORSK PDM Professional, istnieje możliwość utworzenia dodatku pozwalającego na łatwe przekopiowanie istniejących nazw plików do ich opisów. Wykonując to przed zmianą nazw z użyciem numerów seryjnych, można zachować informacje, które w przyszłości mogą ułatwić odnalezienie określonych plików w przechowalni PDM.

pdm7