Zwiększanie priorytetu procesu SOLIDWORKS – stabilna praca programu

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Zwiększanie priorytetu procesu SOLIDWORKS – stabilna praca programu

Wszystkie programy w Windows mają przypisany przez system operacyjny tzw. priorytet czyli wskazanie, który program spośród uruchomionych powinien być ważniejszy od innego. Jeżeli w codziennej pracy borykacie się Państwo z problemem niskiej pamięci operacyjnej jaką przypisuje Windows dla SOLIDWORKS pomimo połowy zajętego RAM-u w menedżerze zadań lub CAD działa wolno, ponieważ w tle musicie mieć Państwo uruchomione kilka kart przeglądarki, Outlooka oraz inne dodatkowe programy, ten artykuł może się okazać pomocny.

Proszę pamiętać, że wszelkie zmiany w ustawieniach systemu operacyjnego wprowadzacie Państwo na własną odpowiedzialność.

W celu zmiany priorytetu należy podczas otwartej sesji SOLIDWORKS uruchomić menedżera zadań Windows np. poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pustym polu paska START i wybranie polecenia Menedżer zadań.

W otwartym oknie menedżera należy odszukać aplikację SOLIDWORKS 2019 i rozwijamy podgrupę procesów, aby dostać się do właściwej pozycji SOLIDWORKS 2019 pokazanej poniżej.

W celu zwiększenia priorytetu działania SOLIDWORKS klikamy PPM na wskazaną pozycję i wybieramy opcję Przejdź do szczegółów.

Manager zadań przeniesie nas do kolejnej zakładki, w której na domyślnie zaznaczonym procesie SLDWORKS.exe ponownie klikamy PPM i wybieramy pozycję ustaw priorytet i wysoki.

UWAGA!!! Nigdy nie ustawiamy dla żadnego procesu jego priorytetu w czasie rzeczywistym, może to skutkować zawieszeniem systemu Windows.

W powyższy sposób możemy zmienić priorytet na czas trwania jednej sesji programu. Po wyłączeniu aplikacji i włączeniu jej ponownie powróci on do wartości domyślnej.

Jeżeli chcemy, aby SOLIDWORKS za każdym razem uruchamiał się z wysokim priorytetem należy napisać krótki plik rozruchowy. W tym celu otwieramy notatnik i wpisujemy w nim poniższą treść.

Następnie musimy zapisać plik z rozszerzeniem *.bat zamiast *.txt obok pliku SLDWORKS.exe, który zazwyczaj znajduje się w lokalizacji C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS. Nazwa może wskazywać na podwyższony priorytet procesu np. solid high lub po prostu SOLIDWORKS.

W kolejnym kroku tworzymy skrót do utworzonego przed chwilą pliku na pulpicie.

Oczywiście możemy zmienić nazwę skrótu, oraz jego ikonę wskazując plik SLDWORKS.exe jako źródło nowo wybranej ikony.

Ostatecznie nasz skrót nie będzie się niczym różnił oprócz dwóch drobnych aspektów.

Po pierwsze po najechaniu kursorem na ikonę będziemy mieli informację do jakiego pliku skrót się odnosi.

Po drugie po dwukrotnym kliknięciu LPM najpierw przez moment będzie widoczne okno wiersza poleceń i bezzwłocznie otworzy nam się SOLIDWORKS oczywiście ze zwiększonym na stałe priorytetem procesu.