Wymagania systemowe dla SOLIDWORKS

HomeSprzęt

Wymagania systemowe dla SOLIDWORKS

Przed instalacją oprogramowania SOLIDWORKS lub innych produktów z portfolio SOLIDWORKS, w tym SOLIDWORKS PDM, należy spełnić wymagania systemowe i sprzętowe celem prawidłowego działania programu. Praca na maszynie, która nie jest skonfigurowana według zaleceń producenta może prowadzić do występowania nieoczekiwanego zachowania programu, w tym pojawienia się błędów lub awarii, które mogą skutkować utraceniem obrabianych danych.

Zawsze aktualne dane dotyczące wymagań systemowych oraz minimalnych wymagań sprzętowych są dostępne na stronie producenta pod poniższym adresem.

https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html

W tym miejscu również można znaleźć dane dotyczące oficjalnie wspieranych systemów antywirusowych, środowisk wirtualnych oraz listę certyfikowanych kart graficznych oraz zalecanych sterowników do tych kart. W skrócie – wszystko znajduje się w jednym miejscu!

Jeśli obecnie pracujesz na systemie operacyjnym Windows 7 lub Windows 8.1 warto zwrócić uwagę, że zostały zapowiedziane oficjalne daty końca wsparcia dla tych systemów. Oznacza to nic innego jak brak możliwość instalacja nowych wersji programu bez aktualizacji systemu operacyjnego do Windows 10.

Producent podaje zawsze dwie wersje powiązane z danym wydaniem systemu Windows. Znajdują się one w kolumnie „Start of Life”, gdzie jest podana wersja SOLIDWORKS od której rozpoczęło się wsparcie oraz „End of Life”, gdzie znajduje się wersja SOLIDWORKS, którą jako ostatnią będzie można zainstalować na danym systemie operacyjnym. Jeśli w kolumnie „End of Life” znajduje się słowo „Active” oznacza to, że nie została podana jeszcze data końca wsparcia i nowe wersje oprogramowania SOLIDWORKS będą mogły zostać zainstalowane na tej wersji systemu operacyjnego.

W przypadku systemów operacyjnych Windows 7 oraz Windows 8.1 zostały już zapowiedziane daty końca wsparcia przedstawione poniżej.

System operacyjny Początek wsparcia „Start of Life Koniec wsparcia „End of Life
Windows 10, 64-bit 2015 SP5 Aktywny – Active
Windows 8.1, 64-bit 2014 SP1 2018 SP5
Windows 7, 64-bit 2010 SP1 2020 SP5

 

Wyznaczenie, które konkretne wersje SOLIDWORKS wspierają daną wersję systemu operacyjnego jest bezpośrednio uwarunkowane oficjalnym wsparciem firmy Microsoft. Daty końca wsparcia dla systemów operacyjnych są podawane na stronie firmy Microsoft. Link do artykułu poniżej.

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet

Ważne jest również to, aby przed przystąpieniem do aktualizacji oprogramowania SOLIDWORKS, w pierwszej kolejności pobrać najnowsze aktualizacje do systemu Windows, zwłaszcza jeśli jeszcze korzystasz ze starszych systemów operacyjnych. W przeciwnym razie, pomimo oficjalnego wsparcia dla danego systemu operacyjnego, również mogą pojawić się problemy w działaniu programu wynikające z braku zainstalowanych najnowszych aktualizacji systemu Windows.

W przypadku dalszych pytań dotyczących powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem naszego HELPDESK’u: https://pomoc.solidexpert.com/