Pasek zamrożenia w drzewie projektu SOLIDWORKS

HomeRozwiązaniaProjektowanie

Pasek zamrożenia w drzewie projektu SOLIDWORKS

Pasek zamrożenia w drzewie projektu SOLIDWORKS to funkcjonalność, która pozwala na zablokowanie możliwości edycji niechcianych operacji, usuwania ich, a co ważniejsze znacznie skraca czas przebudowy części. Ma to szczególne znaczenie w przypadku skomplikowanych projektów, zawierających dużą ilość operacji lub zaawansowaną geometrię.

Pasek zamrożenia to pomarańczowa linia znajdująca się w górnej części drzewa projektu.

Domyślnie to narzędzie jest wyłączone, aby móc z niego skorzystać należy przejść do opcji programu, następnie w zakładce „Opcje Systemu” i w pozycji „Ogólne” należy zaznaczyć pole wyboru przy opcji „Włącz pasek zamrożenia”.

Sterować „zamrażaniem” poszczególnych operacji możemy na dwa sposoby:

  • Pierwszym z nich jest przeciąganie paska w górę i w dół, wszystkie operacje powyżej pomarańczowej linii zostaną zamrożone.
  • Drugą możliwością jest kliknięcie PPM (prawy przycisk myszy) na dowolną operacje w drzewie i wybrać “Zamroź“, powoduje to przesunięcie paska poniżej wybranej operacji.

Praktyczne zastosowanie paska zamrożenia w SOLIDWORKS

Czas przebudowy sprawdzamy za pomocą narzędzia „Ocena wydajności” dostępnego na karcie „Oceń”. W pierwszym przypadku czas przebudowy wynosi prawie 25 sekund.

Po zastosowaniu Paska zamrożenia czas ten spada do zaledwie 0,36 sekundy.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że operacje zamrożone mogą stać się nieaktualne, ma to związek z odniesieniami. Przy takich operacjach pojawi się znaczek przebudowy, należy w takim przypadku kliknąć PPM na pasek i z opcji wybrać „Zaktualizuj zamrożone operacje”.